Nå er de blitt tolket og oversatt ord for ord, og publisert i det seriøse bladet Gemini ved Sintef/NTNU.

De groveste og fleste tekstene fra denne tiden finnes i Bergen: Byen har 600 runepinner mot kun 100 i Oslo og vel 100 i Trondheim.

Førsteamanuensis Karin Fjellhammer Seim underviser i norrønt språk ved NTNU i Trondheim, men har jobbet i årevis ved UiB med blant annet runepinnene, gravd ut i bygrunnen.

— Våre forfedre var ikke just blyge når de satt slik og ristet runer i forbifarten. Kjønnsliv var gode greier, da som nå, og på runepinner gikk man rett på sak, sier Seim til bt.no.

Felleg er fud sin bylli

I den tre sider lange reportasjen «Griseprat i tusen år» gir Seim en rekke eksempler. En av tekstene fra en runepinne fra Bergen (oppbevares på Bryggens Museum) på 1200-tallet lyder «Felleg er fud sin bylli.

Nå får bergenserne nytolkningen også av denne teksten fra norrøn-forsker Karin Fjellhammer Seim:

— Ordet SIN ble først tolket som et einedomspronomen. Den tidligere tolkningen var "Fæl er fua sin skjenkesvein". Men SIN er også det norrøne ordet for det mannlige kjønnsorganet, sier Seim, som i Gemini gir nytolkningen på denne bergenske runepinnen:

"Fæl er fitta, måtte pikken skjenke den".

— Dette er saftige saker?

— Hvor tabu disse ordene egentlig var, er det jo ingen som riktig vet. Kanskje folk rett og slett snakket sånn (i Bergen red.anm) sier Karin Fjellhammer Seim til bt.no.

Fud, sin og sard

Imponerende presist gir forskeren oversettelsen av en rekke setninger som inneholder ordene FUD; SIN og SARD; henholdsvis det kvinnelige og mannlige kjønnsorganet og puling.

— På en av runepinnene i Bergen står det at Smidr sard Vigdisi (smeden pulte Vigdis), sier Seim, som altså har forsket på obskøniteter, grove betegnelser på kjønnsdeler og kjønnsliv, ikke fra dagens dovegger, men fra nesten tusen år gamle runepinner, gravd ut i grunnen under Bergen, og litt i Oslo og Trondheim.

Kåte bergensere

Det svømmer nesten over av kåthet på de bergenske runepinnene, der det blant annet står Jon silkifud, Guttormr fudsleikir og Jon fudkula, der silki betyr silke, slekir betyr sleike og kula betyr kule, og fud altså er det kvinnelige kjønnsorgan.

Professor og sosialantropolog Jan Brøgger gir denne kommentaren til bergensernes behov for å bruke slike ord, og hvem som har bestemt at de er så stygge:

— En underliggende kraft i alle tabuforestillinger er at de skal beskytte mot krenkelser. De tar vare på menneskets bluferdighet, og setter helt nødvendige grenser. I tabuene er det seksuelle det aller viktigste. Husk at seksualiteten er en eruptiv og livsfarlig kraft som må kontrolleres, både i adferd og språk. Hvis ikke går samfunnet i stykker, sier den kjente sosialantropologen.

POTENT STAV: "Fæl er fitta, måtte pikken skjenke den", står det på staven.