— Svært interessant, sier Espen Galtung Døsvig når BT spør om i EGD Holding AS er en aktuell investor i den nye kunsthøyskolen. Selskapet er en stor investor innen eiendom, shipping og finans.

— Staten må jo være en svært trygg leietaker, mener Galtung Døsvig.

— Men spørsmålet avhenger selvsagt av om det her er snakk om profesjonelle investorinteresser eller ren sponsorvirksomhet. Slik sett er det vanskelig å være mer konkret uten å vite noe om hva som faktisk ligger i dette. Et annet alternativ kan jo for eksempel være å forskottere for stat eller kommune, påpeker Galtung Døsvig.

Tradisjoner i Sparebanken

— Hvis man jakter på investorer, regner jeg med at vi, på linje med en del andre, vil bli forespurt. Vi har ennå ikke fått noen formell forespørsel, men får vi det, vil vi selvsagt behandle den på en seriøs måte, sier Jørn Lekve, informasjonsdirektør i Sparebanken Vest.

— Vil dere selv ta noe initiativ i så måte?

— Nei, det har vi ikke vurdert. Vi avventer en forespørsel. Men når det er sagt, er det klart at dette absolutt er interessant for oss. Vi har allerede gjort en del grunnlagsinvesteringer i kulturnæringen på Vestlandet, og vi har vært med på tunge løft - som Stenersen-samlingen. Vi bidrar gjerne i det som kan bidra positivt til den kulturbaserte infrastrukturen på Vestlandet og i Bergen, sier Lekve.

- Må vurdere saken

— Dette kom brått på, sier administrerende direktør Jan Gustav Andersen når BT spør om Kaffehuset Friele kan bli en aktuell investor.

— Jeg synes det var veldig synd at det fantastiske prosjektet ble stoppet, og hvis det nå kan komme på skinner igjen, er det svært gledelig. Men derfra og til å si at vi er villige til å gå inn med investeringer, er å gå litt langt, sånn på stående fot.

— Men hvis du skal tenke litt høyt?

— Vi er jo alle opptatt av å sette Bergen på kartet på en god måte, og vi vet jo også hvordan denne byen er skodd for å løse ting i fellesskap. I et slikt lys er det klart at vi måtte vurdere å gjøre en innsats. Men det er i så fall et stort stykke arbeid som vi ikke bare kan beslutte uten videre, sier Andersen.

Det gjelder også for AS J. Ludwig Mowinckels Rederi.

— Dette er noe vi ikke kan ta stilling til uten å ha fått en formell henvendelse, sier finansdirektør Georg Solvåg til Bergens Tidende.

Prioriterer breddekultur

— Vi konsentrerer oss om fotballbaner og idrettshaller. Det er det vi betrakter som kultur, svarer Trond Mohn på spørsmålet om han kunne tenke seg å investere i den nye kunsthøyskolen.

— Det betyr at du ikke er aktuell investor her?

— Det har jeg ikke sagt. Til det kjenner jeg ikke saken godt nok. Men vi betrakter det som vår oppgave først og fremst å støtte opp om breddekulturen, sier Trond Mohn.

Dan Odfjell tror ikke det blir aktuelt for Rederiet Odfjell AS å gå inn med midler i kunsthøyskolen.

— Jeg anser det ikke som naturlig for oss. Vår primære oppgave er å drive rederiet. Riktignok har vi gått inn og gitt støtte til både kirke og idrett, og vi investerte nylig 100 millioner dollar til veldedige formål i Russland, i forbindelse med en større kontrakt der. Problemet er at vi ikke kan gi støtte til alt, sier Dan Odfjell til Bergens Tidende.