Det siste året har skoledebatten i Bergen stort sett dreiet seg om skolens ytre rammer. Om soppbefengte skolebygg, dårlig inneklima, stengte skoler og bussing av elever.

Men om mor og far har grunn til å reagere på forfall og slett vedlikehold, er de stadig mer fornøyd med det som skjer innenfor skolens yttervegger og inne i de ulike undervisningsrommene.

Det fremgår med tydelighet av Foreldreundersøkelsen som skolebyråd Harald Victor Hove (H) la frem i dag. Riktignok er ikke endringene fra forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, i 2010, særlig store. Men ser vi på utviklingen de siste fem årene, er det fremgang å notere på samtlige indikatorer.

— Vi var jo i tvil om hvordan det ville slå ut i år. Ikke minst på de skolene hvor det har vært mest oppmerksomhet rundt vedlikehold og inneklima, sier skolebyråd Harald Victor Hove.

— Vi har sjekket om det er vesentlig avvik fra de andre skolene. Det er det ikke, selv om undersøkelsen er tatt opp midt i ”kampens hete”.

Og det er han selvsagt fornøyd med.

— Foreldrene har svart på det de er spurt om, nemlig skolens innhold.

Også Hove merker seg endringene de siste fem årene.

— I 2007 kom vi med vår første kvalitetsutviklingsplan. Der var satsingsområdene nettopp lesing, digital kompetanse, mattematikk og realfag, sier Hove.

Flere foreldre er gir karakteren «god», færre deler ut «dårlig». Det være seg leseopplæring- og stimulering, kulturopplevelser, matematikk og naturfag, fysisk aktivitet, trivsel og trygghet og så videre.

Mest fornøyd er bergensforeldrene med «trivsel og trygghet», minst med «kunst- og kulturopplevelser». Størst er fremgangen for «digital kompetanse».

Sjekk resultatene her:

  • Klikk på hovedrapport for å se tallene samlet for hele kommunen og for bydelene.
  • Klikk på «rapport» øverst til høyre og velg «skolenivå» for de enkelte skolene.

Kjenner du deg igjen i undersøkelsen? Delta i diskusjonen.