I dag ble Bergen kommunes årlige foreldreundersøkelse lagt frem.

Den har vært gjennomført fem ganger tidligere, og på de aller fleste områder har foreldrene blitt mer og mer fornøyde siden 2007. Da ble undersøkelsen gjennomført for første gang.

— Gledelig

— Det er svært gledelig at årets resultater viser at vi holder stillingen fra 2012-undersøkelsen, som også hadde et godt resultat, sier byråd for barnehage og skole, Harald Victor Hove i en pressemelding.

— Vi er på rett vei og det er på sin plass å gi ros til alle lærere, rektorer og hele skolens personale for innsatsen de legger ned for elevene hver eneste skoledag, sier byråden.

Foreldrene er spurt om hvor fornøyde de er med innholdet i grunnskolen og har svart på spørsmål om en rekke forskjellige tema: digital kompetanse, leseopplæring og lesestimulering, matematikk og naturfag, fysisk aktivitet, kunst og kultur, trivsel og trygghet, motivasjon og kommunikasjon og medvirkning.

4076 foreldre

Et av områdene som svært mange foreldre er fornøyde med, er trivsel og trygghet på skolen. 89 prosent oppgir at de opplever at barnet trives og føler seg trygg på skolen. Bare tre prosent oppgir at barnet ikke trives eller føler seg trygg.

Et tilfeldig utvalg av 4076 foreldre til elever på 4. til 10. klassetrinn har deltatt i spørreundersøkelsen som ble gjennomført på telefon i januar/februar. Gjennomsnittlig er det gjort ca. 50 intervju per skole. Undersøkelsen viser resultatene for Bergen samlet, for bydelene og for den enkelte skole.

tabl.jpg