Flyet, som tilhører det svenske flyselskapet European Executive Express, hadde to piloter og 11 passasjerer om bord. Alle passasjerene, ni menn og to kvinner, kommer fra Telemark og Vestfold. De to flygerne kommer fra henholdsvis Norge og Italia.

Vraket skumlagt

— Småflyet skled av rullebanen umiddelbart etter at det hadde landet på Skien lufthavn Geiteryggen klokken 18.30, forteller vaktsjef til Bergens Tidende.

Maskinen, som er av typen Jetstream 31B og har plass til 18 passasjerer, kjørte så over et jorde i stor fart, og endte opp i en jordvoll på en glattkjøringsbane 100 meter fra rullebanen. Ifølge øyenvitner var begge vingene revet av flyet da det stoppet. Brannvesenet skumla flyvraket umiddelbart da de kom til ulykkesstedet. Åtte personer ble fraktet til sykehus eller legevakt.

— For en av de skadde er tilstanden alvorlig, men stabil, opplyser informasjonssjef Øyvind Johannesen ved Telemark Sentralsjukehus til Bergens Tidende.

Vedkommende lå i går kveld til observasjon og behandling ved sykehusets intensivavdeling. Hard landing

De øvrige syv, deriblant flyets to piloter, hadde skader som ifølge Johannesen kunne karakteriseres som lette til moderate.

Ytterligere fem flypassasjerer ble dimittert av lege på Skien lufthavn.

Politiet vil foreløpig ikke spekulere i årsaken til flyhavariet, men bekreftet fredag kveld at det hadde vært en hard landing.

— Utover det, avventer vi undersøkelsene fra Havarikommisjonen og Kripos. De vil starte sitt arbeid lørdag morgen, sier politiavdelingssjef Ole Larsen ved Skien politidistrikt.

Det var regn og sterk vind i området da ulykken inntraff.

Selskapets første uhell

Det svenske flyselskapet har bare trafikkert strekningen Bergen - Skien siden 1. oktober i år. Flyselskapet har ti års erfaring med trafikk i Sverige og andre europeiske land.

— Vi har aldri tidligere vært utsatt for uhell av noe slag, sier markedssjef Daniel Elfstedt i European Executive Express til Bergens Tidende.

Han var fredag kveld i kontakt med de to flygerne, men ville ikke si noe om hva de har forklart. Selskapet håper å kunne fortsette sine flyginger mellom Bergen og Skien i neste uke med en annen flymaskin.

Skien lufthavn Geiteryggen er en av fire flyplasser i Sør-Norge som drives av kommunen og fylkeskommunen, og ikke Luftfartsverket. De øvrige er Stord, Dagali og Notodden.

VINGENE REVET AV: Småflyet som krasjet i Skien mistet begge vingene og fikk skader i fronten på sin tur fra rullebanen til jordvollen. En person ble alvorlig skadd i ulykken.
FOTO: FRANK CHR. KVISGAARD/VARDEN