EIR STEGANE

Prosjektet skal gi svar på hvor vidt østerrikerne er mer innvandringsfiendtlige enn sine naboer, om familie er viktigere i Sør-Europa en i nord og så videre.

— Dette er den største samfunnsvitenskapelige datainnsamlingen i Europa noensinne, sier Bjørn Henrichsen, direktør i NSD til bladet Forskning.

Bergensbaserte NSD vant nemlig anbudsrunden om hvem som skulle utvikle databasen der de europeiske opplysningene skal ligge. Det blir dermed NSDs ansvar å gjøre resultatene tilgjengelige i en forståelig og nyttig form.

Intervjuer ble for første gang foretatt i september i år, og de første resultatene av undersøkelsen skal være klare neste sommer.

Målet er å foreta intervjuer annethvert år, slik at også endring over tid kan måles. Hvert intervju varer cirka en time, og spørsmålene er nøyaktig like i alle land. Poenget er at dataene uten videre skal la seg sammenlikne.

Nasjonal koordinator for prosjektet i Norge, Kristen Ringdal, sammenlikner prosjektet, som har fått navnet European Social Survey (ESS), med amerikanske General Social Survey. Denne har eksistert i over 30 år.

— Tusenvis av vitenskapelige artikler, rapporter og avhandlinger er blitt skrevet med utgangspunkt i denne. Jeg håper og tror at ESS vil bli like mye brukt, sier Ringdal, professor i sosiologi og statsvitenskal ved NTNU (Norges teknisk-vitenskapelige universitet).

Følgende land er med i undersøkelsen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Israel, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige; Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.