Dommerne i Strasbourg slår fast at Norge brøt menneskerettighetene da bergensfaren ble nektet samvær med barna sine i Gulating lagmannsrett i 2002.

38-åringens tidligere kone anmeldte i 1997 faren for seksuelt misbruk av den ene sønnen. Både statsadvokaten og riksadvokaten vurderte anmeldelsen, men henla saken.

Nektet i Høyesterett

I 2000 krevde faren samværsrett til barna, og fikk medhold av Bergen tingrett. I 2002 omgjorde Gulating lagmannsrett kjennelsen, og bestemte at faren likevel ikke skulle få se barna sine.

Gulating fastslo at det var «mye som kan tyde på at overgrep har funnet sted», men ville ikke «gå nærmere inn på dette eller ta stilling til det».

Høyesteretts kjæremålsutvalg nektet i 2002 faren å fremme saken for Høyesterett.

— Uverdig

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg mener det ikke var riktig av lagmannsretten å ta hensyn til mistanken om seksuelt misbruk, uten å behandle dette i sin fulle bredde.

Retten mener enten at mistanken burde blitt tatt opp på vanlig måte, eller satt helt til side.

— Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha samvær med barna sine. Å frata en far muligheten til dette er ikke rettsstaten Norge verdig, sa advokat Sigurd Klomsæt, som representerer Bergens-faren (38) til BT før saken kom opp.

Menneskerettighetsdomstolen tilkjenner mannen drøyt 50.000 kroner i oppreisning - sterkt redusert fra kravet på inntil 1 million kroner.

Staten må også betale mannens saksomkostninger på 70.000 kroner.