En spørreundersøkelse Opinion har foretatt for Bergen Høyre viser at 46 prosent av bergenserne mener det er svært viktig at Bergen kommune ikke går med driftsunderskudd. 38 prosent mener det er ganske viktig.

— Dette er overraskende. Høyre blir ofte beskyldt for å snakke om tall og penger, som om det var negativt. Undersøkelsen viser at folk har oppfattet at dette er viktig. Folk skjønner at det må kuttes et sted, sier Høyres Monica Mæland.

Mæland ønsker en bred debatt om bergensøkonomien. Hun mener det vil ta flere år å bli kvitt underskuddet.

Over halvparten av de spurte i undersøkelsen vet ikke hvilket parti som best kan rette opp driftsunderskuddet i kommunen. 32 prosent svarer «ikke sikker» på det spørsmålet, mens 21 prosent svarer «ikke noe spesielt parti».

Av de politiske partiene kommer Høyre best ut i undersøkelsen. 20 prosent tror det partiet best kan rette opp underskuddet. 13 prosent tror på Ap, mens fem prosent tror på SV og Frp. Tilliten til at noen av de andre partiene best kan rette opp underskuddet, er mindre enn feilmarginen i undersøkelsen.