For kommuneøkonomien gjør det umulig å foreta noen reduksjoner i eiendomsskatten de nærmeste årene. Skulle Høyre komme til makten etter valget, lyder Monica Mælands løfte til velgerne; en beskjeden reduksjon i skatten mot slutten av den kommende fireårsperioden.

Høyre-dilemma

Fire partier er prinsipielt mot eiendomsskatt: Det er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet.

Mæland tror velgerne forstår Høyres dilemma. Det sier denne undersøkelsen fra Opinion ingenting om. Det den forteller er at 54 prosent av de spurte er mot eiendomsskatt, 31 prosent er for, mens 15 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet om man er for eller mot eiendomsskatt.

Motstanden mot eiendomsskatt er størst i Høyre og Fremskrittspartiet. 65 prosent av Høyres velgere og 72 prosent av Frps velgere er motstandere av eiendomsskatt. Også i Arbeiderpartiet er det flere motstandere enn tilhengere av eiendomsskatt. 40 prosent av deres velgere er mot, 33 prosent er for. Men fordi antall Ap-velgere i denne undersøkelsen bare er 80, er feilmarginene så store at resultatet må behandles med forsiktighet.

Skatteglade SV-ere

Blant SVs velgere er 60 prosent for eiendomsskatt mens 31 prosent er mot. Motstanden mot eiendomsskatt er størst i Arna og Åsane, minst i sentrum.

Eiendomsskatten er av finansbyråd Trond Tystad omtalt som den mest urettferdige skatten bergenserne betaler. Kommunen tar inn nærmere 300 millioner kroner i året. Store deler av Fana, Åsane og Arna er unntatt for eiendomsskatt. Her finner vi noen av dem mest eksklusive boligene i Bergen.

Takstgrunnlaget for beregning av skatten er også urettferdig. Det er særlig til gunst for dem som bor i eldre, men dyre hus og leiligheter i sentrumsnære områder. I de mest ekstreme tilfellene er takstgrunnlaget for dyre sentrumsleiligheter en tiendedel av grunnlaget for nye rekkehus og eneboliger utenfor sentrum.

Alle bør betale

Byrådet har foreslått å utvide området for innkreving av eiendomsskatt til å omfatte ytre deler av Åsane og Fana. Bare deler av Arna og Nordvik i Fana vil bli unntatt fra eiendomsskatt dersom forslaget blir vedtatt.

Byrådet vil også ha en retaksering av alle hus i Bergen for å få et mer rettferdig skattegrunnlag. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støtter byrådets forslag. Også RV og Venstre støtter deler av byrådets forslag. De øvrige partiene ønsker ingen endringer fordi de vil avskaffe eiendomsskatten.

Blant de spurte som er tilhengere av eiendomsskatt i Opinions måling er det bare 10 prosent som mener at det er riktig at ikke alle betaler eiendomsskatt. Hele 74 prosent mener at alle bergensere bør betale.