Det viser en spørreundersøkelse som er utført av Nye Fakta. 600 innbyggere i Bergen kommune er spurt om planene om å legge ned Sentralbadet og bygge nytt 50-metersbasseng på Nymark, ved Brann Stadion.

Opprinnelig skulle et nytt badeland på Nygårdstangen erstatte Sentralbadet, men nå er altså svømmeanlegget flyttet lenger vekk fra sentrum. Dersom planen blir gjennomført, vil Bergen sentrum stå uten offentlig badetilbud.

54,4 prosent av de spurte sier de er negative til planene, mens bare 16,3 prosent er positive. Størst skepsis finner vi blant kvinner (58,6 prosent) og unge mellom 16 og 24 år (62,7 prosent).

Hele 87,2 prosent av de spurte svarer at det bør være et offentlig bad i Bergen sentrum. I dette spørsmålet er det størst andel blant dem over 45 år som svarer bekreftende. Kun 6,3 prosent mener at det ikke bør finnes et offentlig bad i sentrum.

Nesten 40 prosent av de spurte mener det er svært viktig med et offentlig tilbud i sentrum. Også her er det flest kvinner som hegner om Sentralbadet.

NYTT BAD: Planen er å bygge nytt 50-metersbasseng på Nymark, i nærheten av Brann Stadion. ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET VAARDAL-LUNDE
SKAL RIVES: Sentralbadet i Bergen sentrum er vedtatt revet. Kristin Ølmheim og Shana Peric var blant de mange brukerne da BT besøkte badet i høst. FOTO: EIRIK BREKKE