Faktisk er det mest sikre å lese ut av målingen at alle mulige byrådskoalisjoner skal få slite med å skaffe seg flertall.

Tyngdepunktet mellom det Høyres Herman Friele ynder å kalle den sosialistiske og borgerlige siden har ikke forskjøvet seg stort, ifølge denne målingen. Høyre og Frp er blitt litt større, men det har skjedd på bekostning av KrF. Disse partiene får flertall i bystyret, men marginene er svært små. I prosent har de 50,4 prosent av stemmene, men bakgrunnstallene viser at særlig Frp og KrF ligger utsatt til, og flertallet kan glippe. Da kan en slik mulig byrådsallianse bli avhengige av Frank W. Hansen i Pensjonistpartiet.

Dessuten lever Frps eventuelle koalisjonspartnere alltid med risikoen for at Frp sprekker. I denne perioden er to representanter skjøvet ut i mørket, i tidligere perioder har det vært enda flere. Hva som skjer i neste periode vet selvsagt ingen, men en splittelse er ganske sikkert med i risikovurderingen til eventuelle partnere.

Det sittende byrådet er sterkt svekket. Etter valget i 1999 hadde KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet 28 plasser i bystyret. Dagens meningsmåling gir partiene 19 plasser. Et tydeligere mistillitsvotum er vanskelig å tenke seg. Tilbakegangen for KrF og Arbeiderpartiet kan på langt nær bare forklares med situasjonen i Bergen, men krise i styringsverk og økonomi her på berget bidrar i negativ retning.

Det eneste som taler for at en slik koalisjon skal bli sittende, er at opposisjonen er så splittet at det ikke er mulig å samle flertall for å kaste byrådet. Høyre og Frp mønstrer bare 30 av 67 plasser i byrådet i denne målingen, og kan derfor ikke kaste byrådet alene.

Venstresiden har stor fremgang sammenliknet med valgresultatet for fire år siden. SV dobler oppslutningen og RV går og markert frem, men det veier ikke opp for tilbakegangen til Arbeiderpartiet. En svekket venstreside med RV som støtteparti vil få store problemer med å overleve i et fiendtlig innstilt bystyre.

Heller ikke KrFs drømmekoalisjon av Arbeiderpartiet, KrF og Høyre er noen opplagt vinner på dagens måling. I denne bystyreperioden har de tre partiene 41 plasser i bystyret, i målingen fra Opinion er antallet redusert til 36, mye takket være krisen i Arbeiderpartiet og KrF. Fremdeles er flertallet klart, og dette er fortsatt det sikreste å satse på dersom en flertallskoalisjon er et overordnet mål. Men foreløpig har både Arbeiderpartiet og Høyre avvist en slik løsning, men det er fortsatt over fem uker igjen til valget.

Gunnar Wiederstrøm