• Hos bergenserne ligger faren for brann i trehus som en refleks i ryggmargen, mens de er mer uvante med å tenke på skogbrann-fare, sier brannsjef Helge Eidsnes.

INGUNN RØREN

På Øst— og Sørlandet er folk vant med at det er skogbrannfare fra tidlig om våren til sent på sommeren.

— I Bergen er det sjelden det er ekstrem skogbrannfare, slik det er nå. Vi er vant til at skog og utmark blir dynket av regn med jevne mellomrom. Vi vet at bergenserne er veldig opptatt av brann i trehusbebyggelse, for det kjenner de konsekvensene av. De er nok ikke like vant til å tenke på at det er knusktørt i skogen, og at det skal ekstremt lite til for å forårsake brann, sier Eidsnes.

— Jeg ser ikke helt bort fra at bergenserne ikke er vant til at skogbrannfaren er så stor som nå, og at de derfor ikke tenker nok på å være aktsomme i skog og utmark, sier lensmann Norvald Visnes i Fana.

Mens det på Østlandet lenge har vært plassert ut spesielle beholdere til å kaste engangsgriller i, vil det først senere i sommer komme slike beholdere forskjellige steder i Byfjellene.