Det er resultatet av den nye sonestrukturen som samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune vedtok denne uken. Vedtaket gir en kraftig forenkling av kollektivsonene, slik at det nå skal bli 36 soner i fylket.

Den gjeldende sonestrukturen består av hele 370 forskjellige soner, og er svært uoversiktlig både for kunder og bussjåfører. De fleste har vært enige om at en forenkling av sonesystemet må til.

Soner fra 20-tallet

— Dette gikk vi til valg på. Det prinsippielle er at et offentlig tilbud skal være enkelt forholde seg til. Systemet var gammeldags og utdatert for lenge siden. Man fikk veldig spesielle priser på korte reiser i distriktene. Jeg hørte for eksempel at det i Fjell innes soner som har vært de samme siden 20-tallet. Reisevanene er jo helt annerledes i dag, sier Alf Helge Greaker (V).

Men forenklingen gir også et dilemma, som assisterende fylkesrådmann Johnny Stiansen skriver:«Valet av ny sonestruktur fører med seg eit dilemma når det gjeld det enkle/rettferd i høve til tapte inntekter.»

Billig med langtur

Færre soner gir nemlig færre reiser som krysser sonegrenser, lavere snittpris og dermed tapte inntekter for Skyss. Fylkesrådmannen viser selv til en rekke eksempler med den valgte modellen:

  • Odda — Bergen: Koster i dag 198 kroner. Ny pris: 116 kroner
  • Øystese - Bergen: Koster i dag 142 kroner. Ny pris: 58 kroner
  • Os - Bergen: Koster i dag 47 kroner. Ny pris: minstetakst (31 kroner i dag)
  • Ågotnes - Bergen: Koster i dag 47 kroner. Ny pris: minstetakst
  • Lindås - Knarvik: Koster i dag 67 kroner. Ny pris: minstetakst
  • Knarvik - Bergen: Koster i dag 39 kroner. Ny pris: minstetakst Se flere eksempler her

For å finansiere tapet av de lavere billettprisene i distriktet, har samferdselsutvalget vedtatt fylkesrådmannens forslag om å øke minstetaksten med to kroner, fra dagens 31 kroner til 33 kroner. Det blir altså det minste du kan betale for en enkeltbiillett for voksne, selv om du bare skal to stopp.

- Ikke urettferdig

I 2007 ble flere små soner i bergensområdet slått sammen til Sone Bergen, med minstetakst innen sonen. Hele 88 prosent av inntektene til Skyss kommer i dag fra reiser innen Sone Bergen.

- Betyr ikke dette at bergenserne må subsidiere alle reisende i distriktene, Greaker?

— Jeg har sett den påstanden, men jeg er ikke enig i det. Minstetaksten gjelder for hele fylket, så alle som reiser innen en sone vil være med på spleiselaget. Det er litt som at dem som velger å kjøpe enkeltbilletter sponser de som reiser med periodekort.

Flertallet i fylkestinget, Høyre, Frp og Venstre, ønsker å gå enda lengre. Som NRK meldte onsdag, vil de tre partiene se på muligheten for å gjøre hele Hordaland om til en sone. Det vil i så fall bety at det kan koste det samme å ta buss fra for eksempel Austrheim til Bømlo, som fra Bryggen til Bystasjonen. — Er ikke dette litt urettferdig?

— Jeg synes ikke det. Det er et veldig radikalt forslag, og foreløpig har vi bare bedt fylkesrådmannen utrede om det er mulig.

- Vil det i så fall bety at minstetaksten må økes ytterligere?

— Det er noe av det vi skal se på. Men husk at med et så enkelt system håper vi at trenden skal bli stadig flere passasjerer. Det er ren inntekt som vil minske gapet, sier Greaker.

Han viser til Sunnhordland som et eksempel på et område som kan tjene på de nye sonene.

— Nå blir det langt billigere å ta bussen enn å kjøre bil gjennom bomringen der. Det vil gi oss mange nye busspassasjerer, sier han.

- RETTFERDIG: Alf Helge Greaker (V).
Odd Mehus