Flere er blitt positive til bygging av Bybanen i forhold til tidligere. I mars oppga 46 prosent at de er positive til Bybanen. Dette er en økning på 8 prosent siden desember-målingen. 42 prosent var i marsmålingen negativ til Bybanen. Tidligere har denne gruppen vært størst.

— Vi ser at den tunge markedsføringen fra Folkeaksjonen mot Bybanen hadde en effekt på desember-målingen, men den var kun marginal. Dette viser at svært mange bergensere tror på Bybanen, sier prosjektleder Lars-Chr. Stendal ved Bybanekontoret.

I alle målingene er det de unge som er mest positivt innstilt til Bybanen. I aldersgruppen under 30 år er nå 67 prosent positive og 22 prosent er negative til bygging. Ellers er det økende positiv holdning i alle aldersgrupper.

Leder for Folkeaksjonen for avstemning om Bybane, Magnhild Almelid er overrasket over tallene.

— Dette høres merkelig ut, er hennes knappe kommentar til bt.no.

Venter flere passasjerer

— Med så mange daglige brukere ser det ut til at passasjertallet og inntektene vil bli høyere enn det vi opererer med i prognosene våre, sier en fornøyd Lars-Chr. Stendal til bt.no.

Ut ifra tidligere undersøkelser regnet bybanekontoret med at 6-7 millioner passasjerer vil komme til å ta banen mellom Nestun og Bergen sentrum i løpet av et år.

— Vi er glad og fornøyd med disse nye tallene. Det gir oss ekstra glød og selvtillit i arbeidet. Særlig når byggingen begynner er det viktig at folk er positive og tolmodige. Jeg tror denne siste økningen i positivitet skylles at prosjektet nå er vedtatt og er blitt mer virkelig for folk, sier Stendal.

— Kommer det til å bli trangt i vognene hvis denne undersøkelsen stemmer?

— Nei da, vi har dimensjonert for fremtiden, så det skal ikke bli noe problem.

Gravingen vil vises på valget

— Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Nå når saken er vedtatt gir folk opp, sier Kaare Hartmann som har vært aktiv i folkeaksjonen.

Han tror positiviteten vil snu seg når regningen kommer.

— Nå graves det over store deler av Bergen. Når dette bare fortsetter og fortsette etter hvert som Bybanen skal bygges tror jeg dette vil gjøre utslag på kommunevalget, sier Hartmann.

Her er spørsmålene:

Spørsmål 1:

Stiller du deg positiv eller negativ til bygging av Bybanen, eller har du ingen oppfatning om dette?

Svar: August 2005 Desember 2005 Mars 2006
Positiv 40 % 38 % 46 %
Negativ 49 % 47 % 43 %
Ingen oppfatning 11 % 15 % 11 %

Spørsmål 2:

Tror du at du kommer til å benytte deg av Bybanen? I tilfelle, hvor ofte?

Svar: August 2005 Desember 2005 Mars 2006
Omtrent daglig 6 % 4 % 10 %
Minst en gang i uken 14 % 10 % 12 %
2-3 ganger i måneden 11 % 10 % 13 %
Sjeldnere 18 % 20 % 21 %
Nei, aldri 45 % 50 % 40 %
Ikke sikker 6 % 6 % 5 %

600 personer er spurt i hver av undersøkelsene

Bergen kommune