Se hele meningsmålingen

Det skjer under den åpne høringen om Bybanen på Hotel Norge.

Aksjonen for folkeavstemning er strålende fornøyd med resultatet, selv om de i løsmunnet optimisme snakket om 40.000 stemmer da aksjonen startet ved juletider.

— 20.000 er kjempebra, og fortsatt venter vi en god del stemmer i posten etter den helsides annonsen vi hadde i Bergens Tidende lørdag. Aksjonen vår er nå ferdig, og jeg er helt sikker på at det aldri har vært samlet inn så mange stemmer på så kort tid i Bergen, sier Turid Sveen i Aksjonen for folkeavstemning til Bergens Tidende.

Aksjonen mottar nyheten om Opinions undersøkelse med stor glede. Undersøkelsen viser at 32 prosent er for bybane mellom på strekningen Bergen sentrum-Nesttun-Flesland, mens 56,6 prosent er imot.

Også de unge

Tallene viser at de to frontene i bybane-striden ikke har beveget seg det grann siden juni 2004.

Kanskje med ett unntak. De to forrige meningsmålingene om Bybanen, i juni og desember 2004, viste at ja-siden var sterkere enn nei-siden i aldersgruppen 18-29 år. I januar 2006 viser meningsmålingen, som er tatt opp av Opinion, at nei-siden har overtaket også blant de unge velgerne, med 44,5 mot 41,1 prosent.

Et flertall for bybanen ligger så langt tilbake som juni 2002, da 49 prosent var for, mens 37 prosent var imot.

Oppegående

— Det er jo dette vi har sagt hele tiden. Dette viser hva bergenserne mener om hele banen. Bergenserne er faktisk mer oppegående enn folk aner, sier aksjonsmedlem Ove E. Monsen til BT.

— Husk på at vi har fått god hjelp av folk i næringslivet. Og der er det folk som har peiling på tall, og som kan regne.

— Og jeg må si at jeg føler meg svindlet av Høyre. De var opprinnelig sterkt imot at Bergen kommune skulle ta på seg ansvaret for driften av Bybanen. Og så snart de fikk taburettene under ræven, så snudde de.

Når absolutt alle stemmene er talt opp om noen dager, vil sluttresultatet blir overrakt Bergen kommune.

- Send saken tilbake

Men i dag gjelde det å gjøre inntrykk på Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Komiteen har Bergensprogrammet til behandling, og der handler det om både Ringveg vest og Bybanen.

— Ringveg vest har vi ingenting imot.

— Men når det gjelder Bybanen er vår oppfordring til Stortinget at de sender saken tilbake til regjeringen med beskjed om å levere konsekvensutredninger om alle uklare punkter. Ikke glem at de to fagetatene som regjeringen vanligvis støtter seg på, Vegdirektoratet og Transportøkonomisk Institutt, begge er svært kritiske til driftsøkonomien i bybanen sammenliknet med busslinjer, sier Kaare Hartmann, et annet av aksjonsmedlemmene.

— Under denne aksjonen er det mange som har snakket til meg om hvor tungvint det blir med Bybanen, når man må bytte til buss frem og tilbake. Bybanen oppfattes av mange som et forsinkende og fordyrende mellomledd, sier Inger Johanne Dørheim, som også er medlem av aksjonskomiteen.

AKSJONSKOMITEEN: 20.000 underskrifter for folkeavstemning om bybanen har denne gjengen talt opp så langt, etter at listene har ligget ute siden jul. Og fortsatt venter de mange flere i posten. F.v. Inger Johanne Dørheim, Ingrid Grinde Larsen, Turid Sveen og Magnhild Almelid. De to herrene er Ove E. Monsen (stående) og Kaare Hartmann.
JAN M. LILLEBØ