Er det noe du vil syte over? Vi vil gjerne vite hva det er! Klikk i lenken i høyre og send oss dine klager, eller les andres klager.

600.000 kroner har kommunen brukt på å spørre 10.000 bergensere hvor tilfreds de er med kommunens tjenester og andre forhold ved det å leve og bo i Bergen. 4000 har svart på det svært omfattende spørreskjemaet.

Resultatene er stort sett nedslående lesning for byrådet. Med et par unntak er bergenserne mer misfornøyd enn landsgjennomsnittet.

Bergensernes lynne?

— Vi kan jo stille spørsmål ved om bergenserne av lynne er mer misfornøyd, sa byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun presenterte undersøkelsen på en pressekonferanse tidligere i dag.

Så skyndte hun seg å legge til:

— Men vi ønsker å ta bergenserne på alvor og ser jeg at vi på flere felt har et stort forbedringspotensial, sa Strøm-Erichsen.

Strøm-Erichsen pekte på flere områder der hun vanskelig kan se det er grunn for sine bysbarn på syte mer enn innbyggerne i andre kommuner.

For eksempel er bergenserne mer misfornøyd med vareutvalget i butikkene enn innbyggerne i Oslo, Stavanger, Bærum og Trondheim.

— Med alle våre kjøpesentre. Er det grunn til det? spurte byrådslederen.

Heller ikke er bergenserne fornøyd med byens utvalg av lag og foreninger.

Eller behandlingstiden for byggesaker. Selv om byrådet i fjor satte inn femtegiret og presset behandlingstiden ned fra 84 til 62 dager i snitt.

Stryk til hjemmehjelpen

Av kommunale tjenester kommer hjemmehjelpstilbudet særlig dårlig ut. På en skala fra 1 til 100 får den kommunale hjemmehjelpen karakteren 47 av brukerne. Landsgjennomsnittet er 58. Verken når det gjelder punktlig oppmøte, det å ha øyne for brukernes behov, faglig dyktighet, arbeidsinnsats eller respektfull behandling er brukerne like fornøyd som i andre kommuner.

På dette området lover Strøm-Erichsen snarlig aksjon. Mer penger til hjemmehjelpstjenesten kan hun ikke love.

— Det er ikke alltid snakk om økte ressurser. Noen ganger er det snakk om å gjøre ting annerledes, sa hun.

For eksempel tror byrådslederen at de nye serviceerklæringene som etaten er i ferd med å utarbeide, vil gi brukerne mer realistiske forventninger.

Kino på topp

Av de kommunale tjenestene er bergenserne mest fornøyd med kino, teater og bibliotek-tilbudet.

Deretter følger barnehage, fysioterapeut og musikkskolen. Barneskole og ungdomsskole kommer på 14. og 16. plass.

Nederst på skalaen havner vedlikeholdet av lokale veier, sosialkontor og tilbudet til psykisk utviklingshemmede.

Resultatene av undersøkelsen kan du selv studere på kommunens nettside. Adressen er:

http://www.bergen.kommune.no/baby2003_/ekstern/

Eller klikk på lenken oppe til høyre.