Byens innbyggere får nå betalt tilbake det kommunen tok inn i for høye Vann— og avløpsavgifter. Det var BT som i 2001 avslørte at kommunen gjennom en årrekke hadde tatt inn så mye som en halv milliard kroner for mye i Vann og avløpsgebyr. I går vedtok bystyret at innbyggerne får betalt tilbake 120 millioner kroner, ved at avgiftene blir redusert, eller rettere skal vokser mindre enn kostnadsutviklingen, de neste åtte årene. For 2006 vil det si at vanngebyret vokser med 7,6 prosent, i stedet for 12, mens avløpsgebyret blir redusert med 0,7 prosent og ikke økt med tre.