Dermed ligger det an til flertall i bystyret for at pengene betales tilbake.

— Det kommunen har krevd for mye i gebyrer, må betales tilbake til innbyggerne, sier Høyres Martin Smith Sivertsen. Som tar forbehold om at han ikke har fått lest revisjonsrapporten og saken til byrådet.

Smith-Sivertsen mener det ikke lar seg gjøre å betale tilbake investeringene som er dekket over driften.

Den samme oppfatningen har RVs Torstein Dahle.

— Dette er en formidabel kommunal tabbe. De 200 millionene må uansett betales tilbake.

Ragnhild Hedemann, SV, er opptatt av at folk må kunne stole på at kommunen er etterrettelig.

— Har kommunen krevd for høy avgift, bør pengene betales tilbake, sier kommunalråd Hedemann.

Frps gruppeleder Liv Røssland kaller det hele et avgiftspolitisk bedrageri.

— Det går ikke an å gjøre som byrådet gjør. Ta saken til orientering og trekke på skuldrene. Vi må ha en diskusjon på hvordan vi skal gjøre opp for det som er for mye innbetalt. Pengene bør komme tilbake til avgiftsbetalerne. Jeg håper at alle partier i bystyret møtes i en sluttbehandling som finner en ordning der disse pengene betales tilbake.

Samtlige gruppeledere er opptatt av at kommunen flere ganger er tatt for å kreve for høye gebyrer.

— Dette svekker tilliten til kommunen, sier Martin Smith-Sivertsen.