Mange kommer med groteske eksempler på forsøpling i sine nærområder. Noen etterlyser bedre kontroller av BIR mot huseiere som ikke bestiller nok bosspann i forhold til leietakere, mens en huseier blir provosert av at hun henges ut som grisk. Hun har nok bosspann til sine leietakere, men mener folk som kjøper fastfood må ta sin del av skylden. En eldre kvinne etterlyser også bedre oppdragelse — både hos barn og folk flest.

Klokken elleve i dag skal byråd Nils Arild Johnsen lansere en ny holdningskampanje mot forsøpling i Bergen.

Under parolen «En ren by - en glad by» skal byråden presentere tiltakene som vil bli satt inn mot forsøplingen.

— Vi kan ikke lenger tillate at byen fremstår som grisete, sier Johnsen i en pressemelding.