De siste seks årene har Stiftelsen Bergensklinikkene jevnlig undersøkt bergensernes rusvaner. Og funnene tegner et dystert bilde av alkoholinntaket i ditriktet. Nesten hvert eneste år rapporterer informantene om mer drikking i sine miljø. Dette gjelder både i utelivsbransjen og i mer etablerte rusmiljø.

Salgstall fra dagligvarebransjen, Hansa Borg og Vinmonopolet bekrefter trenden. Statistikken deres går en vei, og det er opp.

Bergenserne drikker mest øl og vin, mens bruken av hjemmebrent og rusbrus går ned. Alkohol er også blitt mer tilgjengelig for skoleungdom.

Rapporten skriver også at det har vært en nedgang i antall treff på «alkohol» på bt.no.

Heroin øker

I tillegg til alkoøkningen har det vært en svak økning i bruken av heroin. Blant informantene i etablerte rusmiljø melder flere om sterk eller gradvis økning. I utelivsbransjen er det svært få som kjenner til heroinen.

Politioverbetjent Jørn Solsvik bekrefter funnene i rapporten.

— Mitt personlige inntrykk er at det er økende bruk av heroin i Bergen. Det vi har av saker, det vi beslaglegger og det folk forteller oss sier dette. Vi har også hatt flere overdoser på heroin, uten at jeg kan tallfeste dette, sier Solsvik.

— Dette bekymrer oss. Undersøkelsen viser at det fremdeles rekrutteres heroinbrukere til tross for den store satsingen på metadonbehandling, sier Erling Pedersen som er administrerende direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene.

Det er Bergensklinikkenen som står bak den ferske undersøkelsen.

Blant informantene i etablerte rusmiljø melder flere om sterk eller gradvis økning i bruken av heroin.

Vil stoppe trendene

— Tiltaksapparatet må trappes opp. For de som ansvar for å sette iverk tiltak for å stoppe rekrutteringen til disse miljøene er dette et varsel. Det er svært viktig å få tidlig kontakt med unge som prøver seg på de harde stoffene. Narkotikapolitikken hittil har ikke vært god og treffsikker nok, sier Pedersen.

Undersøkelsen baserer seg på informasjon fra informanter fra en rekke miljø. Dørvakter, fengselsansatte, tollvesenet, personer i ungdomsmiljø og politiet bidrar sammen med mange informanter for å få et mest mulig korrekt bilde av rustrendene.

— Når man klarer å skaffe seg et tidlig bilde av det som holder på å skje i miljøene er det et godt grunnlag for å stoppe trendene før de får festet seg skikkelig, sier Pedersen.

I utelivsbransjen er informantene så godt som ukjente med heroin, men fra dette miljøet rapporteres det om at kokainen er blitt vesentlig lettere å få tak i det siste halve året. Erling Pedersen frykter at dette vil føre til en fortsatt økning i bruken av dette stoffet det neste halvåret.

— Jeg synes dette er dramatisk. Vi vet jo at kokainen er blitt mye vanligere i en rekke land de siste årene, sier han.

Arkiv