Men 100 år etter unionsoppløsningen gjøres et unntak — med årsskrift nr. 100. Dobbeltjubileet markeres med, naturlig nok, en bok om bergenserne og 1905 der en del av opplaget har fått stive permer og skal selges mens foreningens medlemmer som vanlig får årsskriftet med myke permer i posten.

«Bergenserne og 1905» forteller blant annet at det var flere bergensere og bergenstilknyttede enn Christian Michelsen som sto sentralt i tvekampen mellom Norge og Sverige. Den setter også spørsmålstegn ved noen av mytene som har oppstått rundt unionsoppløsningen og dens menn, skriver bokens redaktør Anders Bjarne Fossen i forordet. Blant annet myten om det fattige Norge mot det rike Sverige - Norge var ikke noen stakkar som sto med hatten i hånden.

I alt 12 bidragsytere tar for seg blant annet forhistorien, flaggstriden, forsvar, næringsliv, Gamlehaugen og postkort. Ja, postkort. De var den tidens nyhets- og kunnskapsformidler, sier Stein Tore Davidsen som ikke bare har bidradd til boken, men også har en del av sin samling postkort fra tiden rundt 1905 på utstilling i Bryggens Museum. Derfor meget passende at boken ble presentert med utstillingen som bakgrunn.

Som sagt er det ikke vanlig at Bergens Historiske Forenings årsskrifter utgis for salg. Så hadde vel heller ikke skjedd denne gangen, hadde det ikke vært for flere sponsorer. Bergensere av 2005 bidrar gjerne til et faglig, flott utstyrt skrift om bergensere av 1905.

N