Ifølge undersøkelsen gjennomført i juni for Norsk Resirkulering, er det store forskjeller på hvor flinke Ola og Kari nordmann er til å levere inn drikkekartongene sine rundt om i landet.

Innbyggerne på Hamar kan skryte av å være flinkest i klassen. Hele 89 prosent av innbyggerne deltar i ordningen, og hele 73 prosent av alle kartongene husholdningene bruker blir levert inn.

Som en god nummer to kommer Lillehammer-området, der 81 prosent leverer inn kartongene sine, tett fulgt av Molde-området med 73 prosents oppslutning.

I den andre enden av skalaen finner vi Bergens-området og Bærum, der henholdsvis 47 og 45 prosent av befolkningen er med i returordningen.

Sett i lys av at målingen er foretatt i ferietiden, er Norsk Returkartong godt fornøyd med resultatene. — Selv i en tid da husholdningene har høyere tempo og gjerne feriestart, fortsetter folk å levere inn drikkekartonger. Jevnt over ser vi at gode resirkuleringsvaner har festet seg i befolkningen, sier markedssjef Kari-Lill Ljøstad.

57 prosent av landets befolkning sier de leverer samtlige eller de fleste drikkekartongene sine til resirkulering. Menn er nesten like flinke som kvinner, og det er aldersgruppen 40-59 år som er flinkest.