Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen har gjort nettopp det. Med sin lille leilighet er ikke han den kommunen skylder mest penger. Torkildsen er derfor overrasket over at ingen av de store vann— og avløpsbrukerne som borettslag og større bedrifter har reagert. For dem er det jo snakk om store beløp.

Skal de reagere må de som Torkildsen ta rettslige skritt for å avbryte foreldelsesfristen på tre år som gjelder i slike saker. I foreldelsesloven paragraf 10, heter det nemlig at selv om foreldelse etter vanlige tre år skulle være inntrådt, så har avgiftsbetalerne ett år på seg fra de får vite at de har et krav til å avbryte foreldelsen som ellers ville vært inntrådt.

Selv fikk Torkildsen rede på det gjennom Bergens Tidende i mai i fjor. Skulle mange andre bergensere være i samme situasjon, har de altså noen få måneder på seg til å reagere.

Det litt kritiske i forhold til lovverket her er altså når de fikk rede på at kommunen hadde snytt dem for avgiftskroner. Problemet her er jo at kommunen selv ikke har gått ut og informert sine innbyggere om noe som helst.

Torkildsen vil ikke selv anmode alle bergensere å gjøre som han.

— Det er opp til hver enkelt, understreker han.

Når han selv gikk til rettslig skritt for å avbryte foreldelsen, skyldes det prinsippet.

— Skylder man penger, plikter man også å betale tilbake. Det gjelder også Bergen kommune, sier Torkildsen.

Da han gjorde kommunen oppmerksom på dette, påberopte byråd Nils Arild Johnsen (Sp) seg foreldelse.

— Det var altså det første han gjorde. Og det finner jeg med ikke i, sier Torkildsen.