De seks båtene, inkludert vengebåten «Enigheten» med Bergens byflagg i baugen og et svært orlogsflagg fra marinen akter, ble nemlig først satt på lastebiler og fraktet over fjellet til Dalen i Telemark.

Mens følgebil med henger tok seg av bagasjen, ble det seilt, rodd og motret nedover sjøene og Telemarkskanalen. Vinden var så gunstig at de kunne seile omtrent helt inn til den første sluseporten, forteller Øyvin Konglevoll, og det skulle være unødvendig å si at flåten vakte oppsikt.

Båtene er på vei til Forbundet Kystens landsstevne som åpnes i morgen i Sandefjord. Deltakerne har vært litt til og fra underveis, men på det meste var de oppe i 30 personer med et aldersspenn fra 3 til 72 år.

FLOTT SYN: Selvsagt vakte «Enigheten» fra Bergen oppsikt i Telemark. FOTO: ARILD ENGER