Vi er håpløse i rundkjøringer, kjører på rødt lys når anledning byr seg, og er slett ikke modne for motorveiens utfordringer. Kort sagt: Bergenske bilister er en fare både for seg selv og sine omgivelser.

Nestenulykker

Det er konklusjonen i en trafikkundersøkelse foretatt av NAF avdeling Bergen og Omegn. — Vi arrangerer en rekke kurs for bilister. Der blir vi bombardert med påstander om brudd på trafikkreglene, forteller markedskoordinator Stein Edvard Seim.

NAF bestemte seg derfor for å sjekke gehalten i følgende påstand: «Bergensere kan ikke kjøre og bruker aldri blinklys». I uke 35 stilte de seg opp ved seks posisjoner i Bergen og registrerte atferden til totalt 1285 bilister. Resultatet var nedslående:

  • Bergensere sliter voldsomt i rundkjøringer. 56 prosent av bilistene brukte ikke blinklys selv om de skulle svinge til høyre i rundkjøringene.

— Slik kjøring er farlig. Dessuten fører det til lengre køer. Andre bilister kommer seg ikke ut i rundkjøringene fordi de ikke vet når det er klar bane, sier Seim.

  • Rødt lys betyr ikke nødvendigvis «stopp» for bergensere. I løpet av to timer registrerte NAF 52 biler som hadde god mulighet til å stoppe, men likevel kjørte på rødt lys.

— Det gjaldt ikke bare den første bilen, men ofte også den andre og tredje. Folk som var lei av å vente i kø tok sjansen.

  • Det er ikke alltid enkelt å skifte felt på motorveien, og enklere blir det ikke når mange bergensere konsekvent lar være å bruke blinklys. NAF registrerte at 61 prosent av de bilistene ikke ga tegn ved skifte av felt.

— Folk skifter felt uten å ta hensyn til andre trafikanter. De sjekker verken speil eller blindsone.

Egoister bak rattet

Hva er så årsaken til at bergensere opptrer så nonchalant i trafikken?

— Jeg tror det ligger på det psykologiske plan. Folk blir egoistiske når de setter seg bak rattet. De viser liten vilje til å etterleve trafikkreglene. - Men er bergensere verre enn andre?

— Det finnes mange eksempler på tullete kjøring i Oslo også. Men østlendingene har nok har mer erfaring i feltskifte på motorveier, sier Seim. Han mener at mange bergensere har mangelfull kunnskap om trafikkreglene.