Under avstemningen på landsmøtet i Sandefjord fredag fikk Bakke 73 stemmer. Hans motkandidat, Bente Mikkelsen fra Østfold, fikk 47 stemmer.

Bakke etterfølger Hans Petter Aarseth, som har vært president i Legeforeningen de siste seks årene. Yngve Mikkelsen fra Yngre legers forening er valgt til ny visepresident.

— Den viktigste utfordringen for presidenten er den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten. Vi står foran krevende og omfattende forhandlinger. Helseforetakenes oppgaver er nå definert og legene er en nøkkelgruppe for oppnåelse av målene, sier Bakke.

Hans Kristian Bakke er privatpraktiserende allmennlege i Fyllingsdalen i Bergen. Han har i siste periode vært visepresident i Legeforeningen og er en sentral person fra foreningens side i prosessen med innføring av fastlegeordningen.

Bakke avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1987. Han tok sin medisinske doktorgrad samme sted i 1989 og har vært spesialist i allmennmedisin fra 1995.

Han har bred erfaring fra foreningsarbeid lokalt og sentralt. En hovedoppgave for ham som president i Legeforeningen er den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten, der foreningen står foran omfattende og krevende forhandlinger.

En annen stor utfordring er kvalitet på grunnutdanning, turnustjeneste og spesialistutdanning i lys av stadig større kull med medisinstudenter.

(NTB)