Pettersen (52) må konkurrere med to kvinner og to andre menn om Tunsberg bispeembete, som blir ledig når bergenseren Sigurd Osberg går av 1. desember.

De fem som Tunsberg bispedømmeråd har nominert er kapellan Laila Riksaasen Dahl, res. kap. Morten Fleischer, fungerende prost Torstein Lalim, res. kap. Berit Lånke og Erling Pettersen. Blant disse er Pettersen den eneste som i dag innehar en kirkelig toppjobb.

Pettersen er født og oppvokst i Bergen. Han har bakgrunn som misjonær i Brasil, styrer ved Institutt for Kristen Oppseding, og siden 1996 har han vært direktør i Kirkerådet.

Pettersen har offentlig uttalt at han er åpen for at Kirken bør godta homofilt samliv. Men Pettersen har også gjort det klart at han er lojal mot Kirkemøtets vedtak om ikke å ansette homofile samboere i vigslede stillinger i Kirken.