JOHN LINDEBOTTEN

— Med sitt høye karboninnhold er naturgass verdens beste råstoff for produksjon av karbon, sier patentinnehaveren, sivilingeniør Arne Godal. Innen 2007-2008 håper han å ha reist en fabrikk som kan produsere 5000 tonn karbon i året og gi arbeid til ca. 30 personer.

Stor styrke, liten vekt

Karbon av høy kvalitet er svært etterspurt som råstoff for materialer med enorm styrke og liten vekt. Arne Godal mener det er godt grunnlag for lønnsom produksjon på Vestlandet, der tilgangen på naturgass er svært god. Dette vil Godal fortelle på Vestlandskonferansen, som Sparebanken Vest arrangerer på Hotel Norge i dag.

Arne Godal er ingen selvstudert raring som har sittet på sitt kott og klødd seg i nakken. 58-åringen var bl.a. fra 1994 til 1996 administrerende direktør for teknologibedriften Aanderaa Instruments i Fanaveien. Før den tid hadde han vært innom Prototech, arbeidet med medisinsk teknologi og hatt to års studier ved universitetet i Seattle. Godal er sivilingeniør fra NTH, nå NTNU, med spesialisering på forbrenningsteknikk og termodynamikk. En stor del av æren for gjennombruddet med karbon fra naturgass lar han gå til professor Bjørn Magnussen ved NTNU.

Holdt kjeft i flere år

— Jeg begynte å fundere på dette i 1996. Det virket så innlysende at jeg oppsøkte et patentkontor i England for å sjekke om noen hadde søkt på patent på denne prosessen før. Da jeg ble klar over at dette var det ledig område, gikk vi i gang. Siden har vi arbeidet iherdig gjennom mange år uten så si noe til noen. Nå har jeg patent på prosessen i hele Europa, og jeg tror jeg er på god vei til å få patent også for USA.

Da Godal trengte en finansiell samarbeidspartner for å starte et pilotprosjekt, landet han i Haugesund med hjelp fra Haugaland Kraft. Testingen av patentet varte fra 2002 til 2004.

Nær toppkvalitet

— Vi fikk ut karbon med partikler som målte 23-24 nanometer, altså 23-24 milliondels millimeter. En karbonanalyse foretatt ved et teknisk institutt i Hannover viste at ett gram av vårt karbon hadde en partikkeloverflate på til sammen 107,5 kvadratmeter. Man regner 110 kvadratmeter som målet for aller ypperste kvalitet.

— Karbon med høyeste finhetsgrad er godt egnet til å lage materialer med enorm styrke og samtidig liten vekt. Prisen på karbon med dette kvaliteten ligger for tiden rundt åtte Euro, ca. 60 kroner, per kilo som bulkvare. Med den prisen vil produksjon av karbon fra naturgass gi god lønnsomhet.

På husjakt

— Hvorfor vil du fortsette arbeidet med dette i Bergen etter at du har hatt pilotprosjektet gående i Haugesund?

— Jeg har fartet mye rundt, men er opprinnelig fra Fana. Nå er jeg igjen bosatt i Bergen, og finner at det blir for tungvint å pendle til Haugesund. Planene er å bygge en reaktor i fullskalastørrelse for å splitte metan opp i karbon og hydrogen. Til det trenger jeg et lokale på for eks. 200 kvadratmeter pluss en del kontorplass, og jeg håper det vil la seg ordne her i Bergen.

— Men hvor kunne du tenke deg å plassere en fullskala fabrikk?

— Det greieste ville være nær inntil der det foregår forbrenning. Da kan vi nemlig få god utnyttelse av hydrogenet som skilles ut. I prosessen håper vi å kunne utnytte opptil 80 prosent av naturgassen. Det vil si at det som slipper ut av reaktoren er naturgass med et sterkt forhøyet hydrogeninnhold. Dette kan utnyttes for eks. i et gasskraftverk, og da kan Mongstad være en aktuell plassering. Men bossforbrenningsanlegget i Rådalen vil også kunne utnytte hydrogengassen i sin energiproduksjon.

PÅ KONFERANSE: Arne Godal skal i dag fortelle Vestlandskonferansen at han vil produsere karbon og hydrogen av naturgass.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG
REAKTOR: Slik så det ut da Arne Godal testet patentet sitt i et lokale i Haugesund. Nå håper han å fortsette i atskillig større skala i Bergen.<p/> FOTO: PRIVAT