Johansen var mest sannsynlig i Fusa på dagstur. Han stod høyt oppe i elven ved Henangervatnet og fisket da han falt ut i elven.

Jan Bendik Johansen drev nedover om lag 100 meter før han ble plukket opp av en båt like ved kaien til Sævareid fiskeanlegg.

Det var sterk strøm i elven på grunn av den kraftige nedbøren. En fisker forsøkte å få fatt i Johansen, men ble bare vitne til at han for forbi med strømmen.

Dykkere, ambulansepersonell og brannvesen ble satt inn i redningsaksjonen, men Johansen var død da de fant ham.