Stafettvekslingen ved Statsministerens kontor kom riktignok litt i skyggen av statsrådsskiftet i Barne— og likestillingsdepartementet. Men for det daglige liv i det sentrale styringsverket betyr nøkkelpersonene rundt Stoltenberg mer enn de fleste er klar over.

– Sammen med Åslaug Haga blir jeg Senterpartiets representant i regjeringens underutvalg, sier Jordal ubeskjedent. Men han har sine ord i behold. Offisielt består denne «indre krets» i regjeringen bare av de tre partilederne, men de har hver sin statssekretær med som støttespiller.

Per Johannessøn Jordal, som er det fullstendige navnet, er ingen politisk novise, selv om han aldri har hatt for vane å stikke seg frem i rampelyset. Han har vært aktiv i Senterpartiet siden EU-striden i 1994, og har tatt sine tak på ulike poster i partiet. Viktigst er vervet som sentralstyremedlem. Det har han innehatt siden 2003.

Rekrutterte Tungesvik

Jordal har plutselig blitt nødt til å søke permisjon fra stillingen som dommer ved Nordhordland tingrett. Før den tid var han konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett. Dessuten har han arbeidet som advokat i Kluge Advokatfirma i Bergen.

– Jeg må nok påta meg noe av ansvaret for at avtroppende statssekretær Steinulf Tungesvik begynte hos Kluge, sier han lattermildt. Firmaet holdt med andre ord på å bli litt av et senterpartireir. Tungesvik begynner for øvrig hos Kluge igjen, etter å ha hatt permisjon derfra siden regjeringsskiftet i 2005.

Det var ellers Tungesviks fratreden som nestkommanderende i Samferdselsdepartementet som nå har brakt Per J. Jordal inn i maktens aller helligste. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete måtte ha erstatter for Tungesvik, og hentet dermed Hege Solbakken fra Statsministerens kontor. Deretter gikk budet til dommer Jordal.

Flytter med pikk og pakk

Hans oppgave blir å være Senterpartiets lyttepost i regjeringens «kommandosentral». Ved siden av å delta på møtene i underutvalget skal han være bindeleddet til partiets stortingsgruppe og senterpartirepresentantene i regjeringen.

– Kjenner du godt Jens Stoltenberg?

– Nei, jeg har aldri snakket med ham, så jeg ser med spenning og forventning frem til å samarbeide med ham. Jeg vet jo at jeg får innsyn i det meste i regjeringsarbeidet.

– Du har voktet deg vel å bli politisk kjendis. Er du innstilt på å være mer i rampelyset heretter?

– Nei, det er det liten fare for, sier Jordal som er på plass hos statsministeren allerede mandag. Det har vært klart en tid at han skulle bli heltidspolitiker, så han har alt skaffet seg bolig og valgt å flytte med hele familien som teller kone og tre barn i skolealderen.

Samferdselspolitiker

Heller ikke Hege Solbakken (36) Fra Austevoll er noen førstereisjente i politikken. Hun er utdannet statsviter og har tidligere arbeidet noen år som rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. I sentrumsregjeringen (Bondevik 1) var hun politisk rådgiver i Fiskeridepartementet. Da den rød-grønne regjeringen overtok i 2005, ble Solbakken utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor. Fra mandag er hun som nevnt samferdselsminister Liv Signe Navarsetes nærmeste medarbeider.