Tre år gamle Celina spinner rundt på stuegolvet, så glad er hun for å ha noen å vise frem lekene sine til. Ingen skulle tro at Celina hører med i den voksende gruppen barn som lever med astma og er avhengig av medisiner.

- Ett år gammel ble hun innlagt for første gang, forteller pappa Tom André Brodahl og fortsetter:

- Da fikk hun diagnosen. Hun har arvet din astma, sa legen til meg.

Kalles inn til sjekk

Forekomsten av astma hos barn ser ut til å øke, men det er fortsatt uklart hvorfor. Les mer dette her.

Omkring 600 familier med barn i alderen ni til elleve år får i høst innkalling til grundig lungesjekk på Haukeland Universitetssykehus. Invitasjonen kommer fra Folkehelseinstituttet som ønsker å knekke astma-gåten.

«BraPust» som undersøkelsen kalles, omfatter barn i og rundt Oslo, Bergen, Stavanger og Fredrikstad.

Mor og baby undersøkt

Barna som nå inviteres til lunge­sjekk, er deltakere i den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). De tilhører en gruppe barn hvor forskerne har analysert både blodprøve fra barnets mor i svangerskapet og blod fra navlestrengen til det ny­fødte barnet. Blant annet sjekker ­forskerne om blodet har spor av røyking.

I tillegg har mor svart på spørre­skjema, blant annet om familiens kosthold og miljø. Forskerne vil så koble data om barnet opp med Reseptregisteret for å sjekke hvor mange som bruker astmamedisin. Dette gir en indikasjon om antallet barn med astmaplager.

Wenche Nystad, senior­forsker på Folkehelseinstituttet, understreker at koblingen mellom data fra MoBa og Resept­registeret er anonym.

- Forskerne får ikke tilgang til opplysninger som kan identifisere enkeltindivider, sier hun.

Målte byluften

På forhånd har Folkehelseinstituttet blant annet gjort omfattende målinger av luftkvaliteten der disse barna bor i Bergen.

- Vi prøver å beregne hvor mye luftforurensning disse barna er blitt utsatt for, sier Nystad.

Blant barna som har fått sjekket luftkvaliteten og medisinbruken sin, er det trukket et utvalg som altså skal under­søkes nærmere.

Nystad håper at flest mulig av de inviterte barna vil komme til undersøkelsen, der de vil få testet lungefunksjonen og om de har allergi.

- Vi er ikke bare interessert i å sjekke barna som faktisk har luftveisproblemer. Like viktig er det å undersøke barn uten slike symptomer. Det er helt nødvendig for å forstå hvorfor noen får luftveisplager, mens andre ikke utvikler slike plager, sier Nystad.

- Har dere noen teori om hvorfor noen barn får astma?

- Det vi ønsker å undersøke, er om forhold under svangerskapet og miljøpåvirkninger det første leveåret kan være en forklaring. Studien «BraPust» er en unik mulighet til å undersøke dette, sier Nystad.

Den første puljen med bergens­barn innkalles i disse dager. På Haukeland starter «BraPust»-­sjekken i midten av september og vil strekke seg til over jul.

Ble syk i byen

Celina hører ikke til i gruppen av barna som nå forskes på, men forhåpentlig vil hun dra nytte av resultatene.

SYK I BYEN: Det året familien bodde i Bergen sentrum, fikk både pappa Tom André Brodahl og Celina mer astma.
EIVIND SENNESET

Både far og datter Brodahl har i hvert fall selv erfart at ute­luften gjør en forskjell.

- Vi har nettopp bodd et halvt år i Sogn i forbindelse med mors skolegang og da var hun så å si medisinfri, forteller Brodahl.

Tidligere bodde den vesle familien et år i Bergen sentrum, men måtte rømme fra byluften. De to astmatikerne reagerte kraftig når giftlokket la seg.

Nå er de bosatt på Søreide der luftkvaliteten er akseptabel.

Pappa Brodahl har vært mindre astmaplaget de siste årene. Håpet er at veslejenten også skal vokse av seg plagene.

- Uansett ser det ikke ut til å hemme henne noe særlig, ler pappaen til jenten som hopper og danser fremfor fotografen.