Bergensbanen stengte tirsdag ettermiddag i 15-tiden.

Årsaken var problemer med signalanlegget.

Rundt klokken 16.40 opplyste Harry Korslund i Jernbaneverket (JBV) at den eksterne strømmen var falt ut (i motsetning til kjørestrømmen).

FORSINKET: Erik Lødding, kommunikasjonsrådgiver for NSB Persontog, sier 11-toget fra Bergen er over fire timer forsinket.
NSBs pressesider

— Det betyr at vi kan ikke ha kommunikasjon mellom togledere og lokførere. Vi har signalressurser på plass på Tunga mellom Haugastøl og Finse nå, de jobber med å ordne problemet, sa han da.Bjørn Ove Botten jobber for NSB på Finse. Han sier problemet var strømutfall i et kryssingsspor i Gråskallen tunnel (2710 meter), halvveis mellom Finse og Haugastøl.

- Over fire timer forsinket

ErikLødding, kommunikasjonsrådgiver for NSB Persontog, sier stengingen vil føre tilen del forsinkelser.

-Vi håper å få kjørt inn dette så fort som mulig, sier Lødding i 18-tiden.

— Det er togene som ble forsinket i sted, som er forsinket. Det mest forsinkede toget er det som gikk i 11-tiden fra Bergen, det er over fire timer forsinket, sier Lødding i 18-tiden.

Han poengterer at disse passasjerene har krav på kompensasjon, og oppfordrer dem til å kontake NSBs servicesenter.

Et annet tog ble to timer og 20 minutter forsinket, mens et tredje passasjertog ble 25 minutter forsinket.

— Det er populært med tog om dagen, så jeg antar mange passasjerer ble rammet, sier Lødding.

En nærmere sjekker viser imidlertid at togene langt fra var fulle.

11-tooget fra Bergen hadde 75 passasjerer, ifølge Lødding, et annet hadde 140, det tredje har han ikke fått tall for.

Fikk beskjed om 3-5 timer

En mannlig passasjer på ettermiddagsekspressen fra Bergen sier de fikk beskjed om tre-fem timers venting.

— Vi får bare være tålmodige, sa han.

— Det er jo ingen alternativ transport, heller, på grunn av stengte fjelloverganger mellom øst og vest.

Rammer flere tog

Stengingen rammet både gods- og passasjertog.

På grunn av stengte veier og vanskelige kjøreforhold, var det ikke aktuelt å sette opp busser.

Dette ble konsekvensene:

  • Tog fra Bergen kl. 11:59 til Oslo S kl. 19:25 måtte stå mellom Hallingskeid og Finse. Der hadde de både lys og varme, opplyser Korslund i JBV.
  • Tog fra Oslo S kl. 08:25 til Bergen kl. 14:59 sto på Geilo.
  • Ettermiddagsekspressen fra Bergen og østover skulle holdes tilbake på Voss.
  • Tre godstog sto fast — på Tunga, på Haugastøl og på Ål. Alle skal vestover.
  • Sporet på høyfjellet måtte ryddes med tungt materiell før trafikken kunne gjenopptas.

- Stor pågang

Korslund i JBV sier det trolig var mange passasjerer ute med tog.

— Det er stor pågang på tog på grunn av den pågående Norwegian-konflikten.

«3-5 TIMER»: - Vi har fått beskjed om at dette kan ta tre til fem timer, sa en mannlig passasjer på ettermiddagsekspressen fra Bergen. Problemene løste seg kjappere enn det.
2211-tipser