Jernbaneverket melder at Bergensbanen blir stengt i helgen på grunn av planlagt arbeid på toglinjen.

Regiontogene til og fra Oslo er innstilt fra og med nattogene fredag, og blir ikke erstattet av alternativ transport. Fra og med søndag morgen er det normal trafikk igjen.

— Møt opp til vanlig tid

NSB setter opp buss for lokaltogene på strekningen Bergen-Arna-Voss-Ørneberget.

— Bussen bruker normalt lengre tid enn toget, men vi ber likevel passasjerer møte opp til togtidene som fremgår av rutetabellen, skriver Jernbaneverket i en pressemelding.

Det blir derimot ikke alternativ transport til Vieren, Upsete og Myrdal, ettersom disse stasjonene er utilgjengelige med buss. Flåmsbanen går dog som normalt i helgen.

Jernbaneverket ber reisende sjekke NSBs nettsider for ytterlige informasjon.

Sikres mot flom og ras

Arbeidet som skal utføres er blant annet knyttet til ny Ulriken-tunnel, oppgradering av elektrisk anlegg, rassikring, flomsikring og dreneringsarbeid.

Jernbaneverket minner også om at det er forbudt å oppholde seg på toglinjene.

— Selv om strekningen er stengt for ordinær trafikk, vil det gå arbeidstog hele helgen. En må derfor forholde seg som normalt ved ferdsel langs sporet: Tog kan ventes til enhver tid.