— Vi går mot en stor arbeidshelg på Bergensbanen og det blir mange folk i sving, sier kommunikasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket. Togtrafikken mellom Bergen og Arna vil gå som normalt, men strekningen Arna - Hønefoss stenges for togtrafikk fra fredag klokken 22.25 til søndag morgen 07.50.

NSB setter ikke opp alternativ transport for regiontog mellom Bergen og Oslo lørdag. Men på strekningen Arna-Voss-Ørneberget blir det kjørt buss.

Det er vanlig at Bergensbanen stenger en til to ganger i året for diverse reparasjons- og kontrollarbeid. Blant jobbene som skal utføres denne gang er sluttarbeid for plattformen på Hallingskeid, fjerning av gammel mellomplattform på Voss og svillebytte mellom Bulken og Evanger. På grunn av dette vil det gå arbeidstog gjennom hele helgen. Derfor oppmoder Jernbaneverket folk om å forholde seg til sporet som ellers. For det kan alltid komme et tog.

— Det er viktig at folk ikke går tur i jernbanesporet denne helgen, understreker Inge Hjertaas.