NSB fraktet i 2003 over 560 000 passasjerer på Bergensbanen, med tellepunkt på Finse, melder NSB i en pressemelding.

Det vil si at passasjerer som går av mellom Bergen og Myrdal eller mellom Oslo og Haugastøl ikke er talt med. 560 000 utgjør en nedgang på åtte prosentpoeng.

Men i januar 2004 er det en økning i antall passasjerer på sju prosent sammenlignet med januar 2003.

Totalt reiste 45 millioner med NSBs persontog i 2003. Det er en nedgang på 1,3 prosentpoeng, noe NSB sier seg rimelig fornøyd med.

— Vi er ikke fornøyd med at passasjerantallet for 2003 samlet sett gikk litt ned. Vi er imidlertid fornøyd med trafikkutviklingen utover høsten i fjor og at trafikkøkningen ser ut til å ha god sammenheng med at vår leveranse til kundene samlet sett er blitt bedre. Punktligheten vår var i 2003 bedre enn på lenge og antall klager fra kundene gikk også ned. Men vi skal bli enda mer til å stole på, sier konserndirektør Rolf Roverud i NSB Persontog.

ØKTE I JANUAR: Bergensbanen kan ha snudd trenden.
HELGE SUNDE