Jernbaneverket og NSB har fått pepper i bøtter og spann de siste månedene av pendlere i osloområdet.

Nå viser det seg at togene på Bergensbanen er mindre punktlige. Selv den utskjelte Østfoldbanen kommer bedre ut enn passasjertogene mellom landets to største byer. Bare noen få linjer kommer dårligere ut enn Bergensbanen.

En av dem som er blitt vant til å vente, er Snorre Rem Bergo. En gang måtte han vente i to dager på toget fra Oslo til Bergen, da værproblemer gjorde skinnekjøring vanskelig.

Nå sitter Bergo på dagtoget fra Oslo. Han gikk på ved Voss stasjon klokken 16.40. En time og tolv minutter senere skal det være fremme ved perrongen på Bergen stasjon.

— Som regel kommer togene når de skal. Men jammen har jeg måtte vente noen ganger. Et kvarter. En halvtime, sier Bergo.

Norges Stansbaner

Når vinterstormene setter inn, fører det til togforsinkelser og stengt bane noen dager hvert år. Men ingen av de store forsinkelsene den siste måneden skyldes uvær på fjellet.

— Vi har hatt en periode i desember og januar med flere driftsforstyrrelser enn normalt, bekrefter informasjonssjef Inge Hjertaas ved Jernbaneverket region Vest.

Særlig ille var det rundt jul og nyttår. Da var hvert annet regiontog på Bergensbanen mer enn seks minutter forsinket. Noen av forsinkelsene var betydelige, opp mot flere timer.

Bare persontrafikken på Ofotbanen var i perioden mindre punktlig enn Bergensbanen blant alle NSBs avganger.

I 2008 var punktligheten for togtrafikken i hele Norge på 75 prosent. I 2009 steg den til 81 prosent.

Hjertaas tror forbedringen kom fordi Jernbaneverket fikk ekstra penger til vedlikehold. Pengene kom fra regjeringens krisepakker.

I 2010 blir det færre kroner til vedlikehold.

Ensporet problem

Informasjonssjefen synes at sammenligningen med lokaltogene i Oslo ikke blir helt relevant.

— Det er to forskjellige produkter. Det blir mer korrekt å måle Bergensbanen opp mot de andre langdistansestrekningene, sier han.

Men også der kommer Bergensbanen dårlig ut. Togene på Dovrebanen, Nordlandsbanen, Raumabanen, og Rørosbanen er mer presise.

Oslo–Drammen er en av strekningene som har hatt størst problemer. Bergenstogene går denne veien.

Hjertaas trekker også frem at nesten alle driftsproblemer i Oslo-området får konsekvenser for bergenstogene.

— Alt forplanter seg når det er problemer rundt Oslo S, sier Hjertaas.

Flere av forsinkelsene i det siste skyldes tekniske problemer med togsettene. Mesteparten av strekningen er også ensporet. Får et tog problemer, stopper resten av trafikken opp.

Slipper statistikken

Trafikktallene for de siste ukene er ikke klare. Det er derfor for tidlig å si noe om togkrøllet har gitt seg i utslag i færre reisende.

— Alle forsinkelser er uønsket og utløser frustrasjoner, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Han peker på at forsinkelser på lokalnettet i Oslo rammer langt flere enn når bergenstogene ikke er presise.

-Reiser man fra Oslo til Bergen, tåler de fleste noen minutters forsinkelse. I Oslo får det større konsekvenser når passasjerene opplever forsinkelser på en times tid. Mange skal gjerne rekke viktige møter. Da stiger adrenalinet kjappere enn på en lengre togreise til Bergen, sier Lundeby.

Imens kjører dagtoget fra Oslo inn på stasjonen i Bergen klokken 17.55 – tre minutter forsinket.

Dermed slipper toget å havne i forsinkelsesstatistikken. Det ville det først gjort Det skjer først når det er seks minutter for sent.

— Tog er en fin måte å reise på. Lese. Slappe av og høre på musikk. Ingen problemer. Stort sett, sier Snorre Rem Bergo.

Er du overrasket over at Bergensbanen er så lite punktlig?