Bergensbanen var stengt mellom Tunga og Haugastøl i peroiden fra 10.00 til 13.30 søndag.

— Arbeidsmaskinen drev med vedlikeholdsarbeid og kjørte seg fast i snøen. Da en snørydningsmaskin skulle trekke den av, kjørte arbeidsmaskinen over en isklump på linjen og hoppet av sporet, forklarer informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Et større lokomotiv kom til for å trekke arbeidsmaskinen av sporet.

Morgentoget fra Bergen til Oslo måtte vente på Finse stasjon til at linjen ble ryddet. Toget ble ca tre timer forsin-ket. Morgenekspressen fra Oslo til Bergen er ca 1 ½ time forsinket. Det samme er dagtoget fra Bergen til Oslo.

Det faller store snømengder på høyfjellet i dag søndag.

— Vi greier å rydde snøen av jernbanelinjene, så dette skal ikke skape problemer for togene, sier Bakken.

Store nedbørsmengder kommer også mellom Bergen og Voss i form av regn. Jernbaneverket har derfor en høyere beredskap på strekningen for å unngå at vannmassene skyller vekk fyllingene under toglinjene. Foreløpig går togene på strekningen som normalt.