Ved 12-tiden lørdag var togtrafikken i gang igjen mellom Evanger og Voss, etter at ras og store nedbørsmengder skapte problemer for togtrafikken fredag kveld og lørdag formiddag. NSB melder likevel at det kan oppstå forsinkelser utover dagen.

Mannskaper fra Jernbaneverket arbeidet i formiddag for fullt med å få reparert skinnegangen ved Bulken, etter at store nedbørsmengder har vasket bort fundamentet under skinnegangen.

Buss

Reisende med fjerntog ble lørdag formiddag fraktet i buss mellom Bergen og Voss, mens reisende med lokaltog måtte ta buss mellom Evanger og Voss.

Overvann

I går skapte et sørperas mellom Evanger og Bulken problemer for togtrafikken på Bergensbanen. Et isras ved Stanghelle forverret situasjonen ytterligere. Disse to rasene er nå ryddet opp i.

— Vi har i tillegg slitt med en del overvann på strekningen, forteller Hjertås.

Vestfoldbanen og Dovrebanen

Også andre steder i landet har det vært problemer med togtrafikken.

En strekning på Vestfoldbanen ble lørdag formiddag også åpnet for trafikk etter å ha vært stengt gjennom natten på grunn av skred. Et snø- og isras mellom Oklungen og Larvik førte til stengning fredag ettermiddag, og togtrafikken forbi stedet kom ikke i gang igjen før ved 10-tiden lørdag.

Også på andre jernbanestrekninger er det problemer. På Sørlandsbanen førte et kabelbrudd til problemer med signalanlegget, og passasjerene måtte kjøres med buss mellom Vestfossen og Kongsberg.

På Dovrebanen førte arbeid med trefelling til at kjørestrømmen måtte tas i en periode lørdag, og passasjerene på en del avganger måtte også her kjøres med buss. Klokken 12.45 meldte Jernbaneverket at denne strekningen var åpen for togtrafikk igjen.

Foto: Arnstein Karlsen