Det opplyser redaktør for Bergensavisen, Olav Bergo i en pressemelding.

TV Hordaland, med Bergens Tidende som største aksjonær, fikk konsesjon fremfor delvis BA-eide Lokal-TV Bergen AS.

Bergensavisen mener at departementet ikke har vurdert virkningen for ytringsfrihet og mangfold, økt mediekonsentrasjon og økt mediemakt.

I klagen peker Bergensavisen på feil i departementets rettsanvendelse, feil i departementets skjønnsutøvelse og saksbehandlingsfeil.

Bergensavisen mener at det ikke er gjort noen reell vurdering av forholdet fordi Eierskapstilsynet henviste til konsesjonsmyndigheten, og konsesjonsmyndigheten henviste til Eierskapstilsynet.