Trafikken i Bergen sist veke auka med vel 16.500 passeringar gjennom bomringen, i forhold til veka før.

Totalt var det 1.069.122 passeringar gjennom bomringen, det viser tal frå Bro— og tunnelselskapet.

Det var meir trafikk på vegane alle dagar, sett vekk frå torsdag.

Også om ein samanliknar med tilsvarande veke i fjor har biltrafikken auka. Bomringen hadde nesten 15 500 ekstra passeringar førre veke samanlikna med i fjor.

Ironisk nok skjedde dette samstundes som BT sparka i gong sin PUST-konkurranse, der målet er å få redusert biltrafikken på vegane. Tilsette i ulike bergensbedrifter deltek i konkurransen, der målet er å vera den bedrifta med tilsette som reiser mest miljøvennleg.

Ingenting spesielt

Ein auke på rundt 16.000 passeringar er innanfor normal variasjon. Det meiner dagleg leiar i Bergen bompengeselskap, Jan Otto Evjen.

— Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noko spesielt, og me ser at passeringane ved enkelte bomstasjonar kan gå opp og ned fleire prosentpoeng frå månad til månad, seier Evjen.

Grethe Kleppe, driftssjef i Bro— og tunnelselskapet fortel at det ofte er større trafikkauke dei første månadene i året.

— I fjor såg me ein auke på over fem prosent i januar i forhold til året før, medan auken for året totalt var på 1,6 prosent, seier Kleppe.

Trafikken i januar totalt auka med 1,29 prosent i forhold til i fjor.

Håpar på langsiktig effekt

Henrik Hylland Uhlving, utviklingssjef for digitale tenester i Bergens Tidende, mistar ikkje motet av trafikkmålingane. Han synst det er gledeleg at trafikken vart redusert torsdag førre veke, men tar ikkje æra for det.

— Me har ikkje trua på at det skal vera mogeleg å måla ein kortsiktig miljøeffekt som følgje av PUST. Til det er det for mange tilfeldigheiter inne i biletet, seier Uhlving.

Ein må framleis venta for å sjå korleis den langsiktige effekten av PUST blir. Transportøkonomisk institutt er i gong med eit nytt forskingsprosjekt for å undersøkja akkurat det.

— Me håpar at dei som endrar reisevanar under PUST held fram å reisa miljøvennleg etter at konkurransen er over, seier Uhlving.