Saken begynte for litt over tre år siden. En mann og en kvinne skulle da kjøpe hver sin leilighet, av totalt seks andeler, i Nattlandsfjellet Panorama borettslag i Bergen.

Frem til høsten 2011 hadde de leid leiligheter i det samme bygget; nå fikk de tilbud om å kjøpe hver sin andel.

De inngikk kjøpsavtale med selskapet Realkonsept AS. Eieren av dette selskapet er nå død, og selskapet er tatt under konkursbehandling.

Bergensadvokaten Joacim Holter gjennomførte oppgjørene for begge de to salgene, noe han tok til sammen 30.000 kroner for.

Krevde heving

I en fersk dom fra Bergen tingrett fremgår det at mannen og kvinnen — etter kjøpet - ble gjort oppmerksomme på at eiendommen kun var godkjent for to enheter. Dermed var det heller ikke brukstillatelse for leilighetene de hadde kjøpt.

Kjøperne kontaktet advokat, og skal så ha blitt klar over flere feil og mangler. Blant annet skulle andelene være heftefrie og uten fellesgjeld. Likevel var det panteheftelser på 15 millioner kroner på borettslagets eiendom.

For ett år siden gikk de to leilighetskjøperne til søksmål mot Realkonsept, med krav om å få hevet kjøpene sine. De mener leilighetene er verdiløse.

Mannen og kvinnen saksøkte også advokat Holter og en takstmann. De to ble saksøkt for uaktsomme handlinger - og som solidarisk erstatningsansvarlige sammen med selger.

4,3 mill. i erstatning

Nå er dommen altså kommet. Realkonsept AS er dømt til å ta leilighetene tilbake, og å betale tilbake kjøpssummen. Retten mener det er usannsynlig at kjøperne skal få penger tilbake fra selskapet Realkonsept.

Advokat Holter er dømt til å betale erstatning på 4,3 millioner kroner til mannen og kvinnen han hadde oppgjørsoppdrag for. Takstmannen er frifunnet av tingretten.

— Ved første øyekast ser jeg at jeg ikke er enig med Bergen tingrett. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere dommen, sier Holter til BT.

«Sidan me ennå ikkje har avgjort om me skal anke, kan me dessverre ikkje kommentere dommen», skriver informasjonsdirektør Jon Berge i If, der Holter har sin ansvarsforsikring som advokat. Det er også en advokat fra If som har representert Holter i retten.

Heller ikke saksøkerne eller deres advokat, Mads Jespersen, ønsker foreløpig å kommentere. De har ikke rukket å gå gjennom dommen i fellesskap.

«Ingen grunn til å betvile»

Holter har, i forbindelse med søksmålet, poengtert at han kun skulle gjennomføre oppgjørene for salgene - og at han ikke driver med eller har drevet med eiendomsmegling.

I kjøpsavtalen mellom de to saksøkerne og Realkonsept heter det at Holters oppdrag er «begrenset til å omfatte gjennomføring av oppgjøret».

Bergensadvokaten har også påpekt at han ikke visste noe om de bygningstekniske forholdene i borettslaget, at han ikke har hatt befatning med å etablere borettslaget,og at han ikke hadde grunn til å tvile på at andelene var lovlige.

«Det bestrides at aktuelle andeler er verdiløse, kjøperne valgte selv å kjøpe etter å ha vært leietakere, og de har derfor kjent til byggets forfatning», skriver dommeren i en oppsummering av Holters anførsler.

- I strid med god meglerskikk

I Bergen tingretts dom blir det vist til at det anses som eiendomsmegling også om noen kun «opptrer som mellommann ved oppgjør» - og at profesjonsansvaret er strengt.

Gjennom en omfattende drøfting kommer retten til at Holter opptrådte «klanderverdig og i strid med god meglerskikk da han (...) unnlot å informere saksøkerne om de heftelser som lå på borettslagets eiendom». Retten mener at saksøkerne ikke ville kjøpt leilighetene dersom de visste om heftelsen på eiendommen.

Retten kommer også med en viss kritikk mot Holter for at han ikke undersøkte nærmere om andelene var lovlige, men at det i seg selv ikke ville utløst erstatningsansvar.

Holter er også dømt til å betale saksøkernes saksomkostninger på 300.000 kroner.

- I STRID: Tingretten mener advokat Joacim Holter (bildet) opptrådte i strid med god meglerskikk i forbindelse med oppgjørene for leilighetene i Nattlandsfjellet Panorama borettslag. Holter er ikke enig med retten. ARKIVFOTO: Ørjan Deisz