— I Norge finner vi ikke svarte rotter andre steder enn i havnebyene. Dette gir en sterk indikasjon på at rottene ikke spredte pesten i Norge, sier Hufthammer til UiBs nettsider.

Til nå har den den svarte rotten, og den bakterie-bærende loppen dens, fått skylden for herjingene. Ifølge tidligere teorier skulle rottene ha spredd sykdommen til alle Norges hjørner med rekordfart. Slik var det trolig ikke, ifølge Anne Karin Hufthammer ved UiB og Lars Walløe ved UiO.

Heller ikke i London er det blitt funnet mange bein av svart rotte. Dermed har den britiske forskeren Barney Sloan kommet frem til samme konklusjon. Rottene kan ikke ha spredd pesten. Funnene ble presentert i boken «The Black Death in London» i fjor. Han argumenterte dessuten for at pesten hadde spredt seg for raskt til at rottene var en sannsynlig smittebærer, skriver The Guardian.

Ingen rotter i innlandet

I 1349 kom svartedauden til Norge. Den kom via byen hvor mesteparten av eksport og import foregikk. Nemlig Bergen, eller Bjørgvin som byen den gang het. I løpet av et par år hadde byllepest meid ned over halvparten av den norske befolkningen.

Forskerne har også undersøkt hvordan utbredelsen av svart rotte var i Baltikum og resten av Skandinavia. Heller ikke der har rotter eksistert i innlandet. Funnene ble publisert i Journal of Archaeological Science i desember i fjor.

Lus og lopper

Ifølge Hufthammer kan menneskene selv ha spredt pesten fra menneske via lus og lopper som levde på dem.

— Fra andre studier vet vi at det var fryktelig mye menneskelopper og lus i middelalderen, sier Hufthammer.

Selv om mistanken mot de svarte rottene er betydelig svekket, frikjennes de ikke helt. Det er nemlig ikke umulig at det var de som tok med seg loppen med pestbakterien Yersinia pestis fra Europa til Bjørgvin i første omgang.

— Havnebyene hadde en god del svarte rotter, så vi kan ikke se bort i fra at det var de svarte rottene som introduserte pesten i Bjørgvin, sier Hufthammer.