Statens forurensingstilsyn opererer med en liste på 34 eiendommer i Bergen som er i søkelyset på grunn av forurensing. Elleve av lokalitetene er kategorisert som «kode rød», det vil si at SFT har påvist eller har mistanke om sterk forurensing av grunnen.

Men hvis du trodde det bare var industriområder på listen, så tar du feil. Der står også Landås Menighets Eldresenter. Ifølge SFTs database er det mistanke om både arsen-, sink— og kromforbindelser i grunnen.

Forklaringen er trolig at miljøgiftene har fulgt med løsmassene ved utvidelse av eldresenteret.

Barnehager kartlegges

VG skrev tirsdag at miljøgifter skal kartlegges og fjernes fra 2.000 barnehager. Foreløpig står ingen barnehager på SFTs varsko-liste.

Oppryddingen i barnehagene skal settes i verk i de ti største byene i Norge, og skal være ferdig innen sommeren 2009. Handlingsplanen innebærer fjerning og tildekking av jord i barnehager og på lekeplasser der jorden er forurenset, og utskifting av trevirke som er impregnert med kobber, krom og arsen (CCA-impregnert).

For å hindre ny forurensning foreslår SFT at alle tomter som planlegges til nye barnehager blir kontrollert, og at tilkjørte jordmasser til nye og eksisterende barnehager er dokumentert rene.

SFT har opprettet en søkbar database der du kan sjekke grunnforurensingen i kommunen der du bor. Søketjenesten finner du her.

Her er listen over de mest utsatte lokalitetene i Bergen kommune:

Rolls-Royce Marine

Steen-Hansen Maling AS

Svensgården, Bryggen

TITLESTAD (Kurt Hamre)

Hempel maling, Damsgård

HJORTLAND

Håkonshella Slipp

Johan Berentsens vei

Kisteveita - terreng ved overvannsutløp - Flesland

Landås Menighets Eldresenter

Marineholmen

SFT