Dette har menighetsmøtet avgjort etter en lang prosess, skriver Pinsebevegelsens hovedorgan Korsets Seier.

Det var avdøde pastor Dagfinn Hollevik, som tok initiativet, og i flere år har temaet vært drøftet på ledernivå mellom menigheten og Pinsekirken Tabernaklet i Bergen.

Pastor Osvald Instebø i Pinsekirken Tabernaklet hilser Evangeliekirken velkommen i rekkene. Nyheten om at Evangeliekirken går inn i Pinsebevegelsen er blitt godt mottatt blant pinsevennene i byen. Evangeliekirken har tidligere vært knyttet til Maran Ata-bevegelsen.