Torsdag ble Bergenskartet.no åpnet. Nettutstillingen forteller historier fra det offentlige Bergen fra middelalderen og frem til forrige århundre.

Bak prosjektet står museene Gamle Bergen, Bergen skolemuseum, Lepramuseet/St. Jørgens hospital, Bryggens museum og Bergen Brannhistoriske stiftelse.

Folkene bak utstillingen håper den vil være til nytte og glede for bergenserne, både fastboende og de som ikke holder til i Bergen til daglig.