Bakgrunnen er at flere gater er i så dårlig forfatning at det går ut over trafikksikkerheten. For å unngå for store problemer med trafikken, skal arbeidet gjøres fra klokken 17 og utover kvelden søndag.

Reparasjonene skal gjøres i Christies gate ved Telegrafen, fra posthuset til asfaltdekket ved Allehelgensgate, i Småstrandgaten frem til krysset ved Torgalmenningen, krysset Nøstegaten/Nøstetorget og i Komediebakken mot krysset ved Teatergaten.

Distriksvegsjef Olav Finne i Bergen sier tiltakene er en midlertidige nødløsninger for å bøte på akutte problem.