Stevningen ble levert til Bergen tingrett tirsdag, nesten på dagen tre år etter at tobarnsmoren døde, 18. oktober i 2004. Det bekrefter familiens advokat Fredrik Gisholt.

Saken tas til retten etter at familien i flere år har hatt forhandlinger med kommunen med sikte på å komme frem til et forlik i saken.

— Etter å ha vært i dialog med kommunen i så lang tid uten at det har vært mulig å få til en ordning som begge parter kan akseptere, ser ikke de etterlatte noen annen løsning enn å få saken rettslig avgjort. De føler sterkt behov for en avklaring i saken, sier Fredrik Gisholt.

Rettens skjønn

Etter familiens ønske vil han ikke gå i detaljer om innholdet i stevningen eller antyde noe kronebeløp.

Det er imidlertid klart at kommunen blir stilt overfor krav om erstatning etter produktansvarsloven og krav om oppreisning for flere familiemedlemmer. Utmålingen av erstatning vil bli overlatt til rettens skjønn.

Anne-Lene Selvik (36) døde av hjertestans. Legene slo fast at hjertet høyst sannsynlig stoppet fordi hun var Giardia-smittet.

Den tidligere Tertnes-keeperen var tidlig på høsten 2004 fremdeles aktiv idrettsutøver. I september skåret hun sitt siste mål som ving på Tertnes veteranlag. 19. september ble hun syk. Hun fikk kraftig diaré og ble sykmeldt. 11. oktober ble hun innlagt på Haukeland, der det raskt ble konstatert at hun var smittet av Giardia. Hun ble utskrevet fra sykehuset 15. oktober, men to dager senere falt hun om hjemme med hjertestans og ble erklært død dagen etter, mandag 18. oktober.

Første rettssak

Hjerteavdelingens leger har i en erklæring slått fast at den påviste Giardia-infeksjonen høyst sannsynlig har vært utløsende faktor for hjerteproblemene som forårsaket 36-åringens død.

Giardia-eksperter på Haukeland har imidlertid ikke funnet noen holdepunkter for at medisinen som blir benyttet ved Giardia-infeksjon, kan gi hjertesvikt eller ha andre bivirkninger som kan påvirke hjertet.

Saken er den første Bergen kommune må fronte i retten etter Giardia-utbruddet, men det blir neppe den siste. Et titall bergensere som fortsatt er sterkt preget av sykdom tre år etter epidemien har bebudet at de vil kreve erstatninger i millionklassen fra kommunen. Noen av disse sakene kan trolig løses uten rettslig prøving, mens andre etter all sannsynlighet vil havne i retten.

Uenige om sammenheng

Kommuneadvokat Helge Strand i Bergen kommune bekrefter at stevningen fra familiens advokat er mottatt.

— Hvorfor har det tatt så lang tid å få behandlet denne saken?

— Det er fordi diskusjonen har gått på spørsmålet om hvorvidt de rettslige krav til årsakssammenheng er oppfylt i dette tilfellet, sier Strand.

Saken vil neppe bli berammet i retten før tidligst ut på nyåret.