RUNE CHRISTOPHERSEN

Fra sin base i Birkeveien på Landås tilbyr TPS Norway sine meget spesielle tjenester. Firmaet har spesialisert seg på livvaktoppdrag i konfliktområder over hele verden.

Av diskresjonshensyn vil ikke ledelsen oppgi referanser eller gå i detaljer om hvilke oppdrag medarbeiderne har på merittlisten. Men på selskapets nettsider fremgår det at selskapet nettopp gjennomførte et oppdrag i Irak.

Jobber i konfliktområder

«Oppdraget var å sørge for sikkerheten til en liten gruppe personer fra Norge og Storbritannia. Formålet med besøket var oljerelaterte forretninger», heter det.

Verken daglig leder og styreformann Geir Carlsen (29) eller styremedlem Robin Dale Oen (24) ønsker å fortelle om selskapets virksomhet. De viser til at de står midt oppe i krevende oppdrag, og at de ikke ønsker å la seg intervjue nå av hensyn til kundene.

De to gründerne, som eier samtlige aksjer i selskapet, lister imidlertid opp en smørbrødliste av tilbud på selskapets nettsider:

 • Personlig sikkerhet (nærbeskyttelse)
 • Etterforskning
 • Sikkerhetsrådgivning
 • Risiko— og sårbarhetsanalyser
 • Tekniske sikkerhetsløsninger
 • Kurértjenester
 • Sikkerhetsplanlegging i forbindelse med reiser

Kjerneområdene er konfliktrammete land i Afrika, Midtøsten, Sør-Amerika og Russland. Medarbeiderne skal ha bred erfaring fra militære operasjoner og livvakttjeneste. Personellet selskapet har i stallen reklamerer med følgende CV:

Livvakter for kongehuset

 • Tjeneste i det norske Forsvaret og politiet
 • Livvakttjeneste for den norske kongefamilien og medlemmer av regjeringen
 • Redningsoperasjoner i Norge og utlandet
 • Tjeneste i den franske fremmedlegionen og livvakttjeneste for franske politikere
 • Tjeneste ved den amerikanske ambassaden i Sverige

TPS Norways medarbeidere skal også ha bistått norsk politi i væpnete aksjoner, og deltatt i beredskapsstyrker mot angrep på norske oljeinstallasjoner.

Adressen og telefonnummeret selskapet er registrert med, tilhører byggmesterbedriften Paulun AS. Styreformann i Paulun er Simon Simonnæs, Bergens ukronede dørvaktkonge.

Simonnæs har vært sentral i oppbyggingen av Bergen Vaktvesen. Han har i flere år vært frontfiguren i Bergens største dørvaktselskap, også etter at han trakk seg ut av den formelle ledelsen.

Simonnæs er siktet for brudd på våpenloven, etter at han i 2002 ble tatt med tre avsagde hagler, fire pistoler og 1600 patroner i sin besittelse.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med Simonnæs.