Truslene er kommet etter at det ble kjent at Olsen har vært informant for politiet. Politiet har tidligere omtalt drapstiltalte Jarle Olsen som «Bergens farligste mann». Nå er det den tidligere torpedoen som hevder at han ikke er trygg, heller ikke i fengselet.

Under rettssakene i kjølvannet av drapet på Øyvind Bjarte Madsen har det kommet frem at Jarle Olsen i over et halvt år før drapet levde et dobbeltliv som informant og kriminell.

Opplysningene om at Olsen hadde vært tyster, skal ha ført til trusler fra flere kriminelle miljøer. Olsen har følt truslene så alvorlige at han to ganger har bedt om å bli flyttet til andre fengsler. For øyeblikket sitter Olsen i Bergen fengsel, i forbindelse med ankesaken i Gulating lagmannsrett. Etter det BT kjenner til, skal Olsen føle seg tryggere i Bergen enn han har gjort i de andre fengslene.

Truslene skal ikke ha kommet fra noen av de andre tiltalte i Åsane-saken, eller fra folk i tilknytning til dem.

Olsen satt først i varetekt i Moss, før han ble flyttet til Bergen da drapssaken var oppe for byretten. Olsen ble dømt til 21 års fengsel og fem års sikring for å ha planlagt drapet. Han anket, og har etter dette sittet i varetekt i påvente av at ankesaken skulle komme opp.

Olsen ble overført til fengselet i Trondheim, og satt der frem til han ble flyttet til Åna kretsfengsel ved Stavanger i oktober i fjor.