— Det er forferdelig dumt om denne sammenslåingen presses gjennom, sier elevrådsleder Sunniva Shultze-Florey ved Bergen yrkesskole til bt.no like før hun skal opp på talerstolen.

Flere hundre elever fra begge skolene fylte kantinen under den timelange demonstrasjonen i går. "Sammen med sammenslåing" sto et på store plakater som var hengt ut over rekkverket i etasjen over.

Rusproblemer og mobbing har vært reelle problemer ved Bergen yrkesskole i flere år. Problemene har vært vanskelig å ta tak i fordi skolen er stor.

Elevene blir lett usynlige og fremmede for hverandre. Elevenes leder er redd problemene bare vil forsterkes om skolene slås sammen. 12 videregående skoler i Hordaland kan bli slått sammen til seks. Det går fylkesutvalget inn for.

Og saken skal opp til behandling i fylkestinget neste uke.

De andre skolene som foreslås slått sammen er Bjørgvin videregående skole og Bergen tekniske fagskole med nær 1000 elever, Laksevåg gymnas og Laksevåg videregående skole får sammen 850 elever. Videre går Lindås gymnas og Nordhordland videregående skole, Stord videregående skole og Stord yrkesskole, Sotra videregående skole og Sund videregående skole sammen.

Svært mange stillinger spares ved denne sammenslåingen. For hver sammenslåing spares en rektorstilling, en stilling som elevinspektør, en eller to stillinger som undervisningsinspektør, en systemansvarlig og en halv stilling som studieinspektør. I tillegg vurderes innsparinger for vaktmestere og kontoransatte.

PROTEST: Flere hundre elever samlet seg til protestmøte i kantinen. FOTO: ARNE NILSEN